Оценка от членовете на комисията

1. Членовете на комисията достъпват профила си и навигират до „Оценка на персонала“. 2. Изберете „Всички атестации“. 3. Изберете картата, която ще оценявате. Всеки член на комисията има достъп до всички атестационни карти, към които е назначен. Тези, които са със статус „Подготовка“ не са активни за оценяване. 4. Натиснете бутона „Оцени карта“, за да […]

Самооценка на атестационната карта

1. Влезте в профила си и навигирайте до „Оценка на персонала“. 2. Изберете „Мои атестации“. 3. Натиснете върху заглавието на атестационната карта. В списъка ще видите само тези атестационни карти, които очакват Вашата самооценка. 4. Вътре можете да разгледате основните данни, комисията и да достъпите Вашата карта за самооценка, като натиснете бутона „Оцени карта“. 5. […]

Как да изпратя атестационна карта за самооценка

Достъп до изпращането на атестационната карта има само техническият секретар. 1. Навигирайте до модул „Оценка на персонала“ и изберете „Всички атестации“ 2. Изберете съответната атестационна карта 3. При необходимост можете да „редактирате“ и свалите в „PDF“ атестационната карта. Важно! След като се изпрати картата за самооценка, тя вече НЕ МОЖЕ да се редактира 4. Кликнете […]

Как се попълва атестационната карта

Достъп до попълване на атестационната карта има само техническият секретар. 1. Навигирайте до модул „Оценка на персонала“ и изберете „Шаблони“ 2. Имате възможност да филтрирате шаблоните по „тип“ 2. Изберете шаблона, който желаете да попълните 4. Кликнете върху бутон „използвай“ 5. Попълнете задължителните полета и ако има нужда прикачете файл 6. В секция „Комисия“ можете […]

Дублиране на шаблон на атестационна карта

В повечето случаи критериите, които са предварително зададени от директора на институцията, съвпадат или са сходни, затова за ваше улеснение, имате възможност да дублирате вече добавен шаблон. 1. Изберете шаблон От модул Оценка на персонала -> Шаблони. 2. Натиснете бутон Дублирай 3. Направете необоходимите корекции 3.1. Въведете ново име. 3.2 Ако е необходимо направете корекции […]

Създаване на шаблон на атестационна карта

Достъп до създаването на шаблон имат директорите и системните администратори. За да можете да добавите шаблон е необходимо първоначално да бъдат зададени поне едно лице, което е технически секретар и поне две, които ще представляват РУО. Ако вече са посочени, можете да прескочите направо до стъпка 3. 1. Определяне на технически секретар 1.1 В Администрация […]

Как да проверя и изпълня поставена задача

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Задачи“ 3. Докоснете „Получени задачи“ 4. Докоснете задачата, която трябва да изпълните 5. За да уведомите преподавател, че сте започнали работа по задачата изберете статус „Изпълнява се“ 6. Когато сте готови, сменете статуса на „Завършена“ 7. Под информацията за задачата се визуализират всички промени по статуса

Как да стартирам тест

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Тестове“ 3. Докоснете „Всички тестове“ 4. Докоснете теста, които трябва да стартирате 5. Докоснете бутон „Стартирай“ Внимание: След натискане на бутон „Стартирай“, времето за изпълнение на теста се активира и теста се счита за започнат.

Как да проверя отзиви

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете „Отзиви“ 3. На първи ред се визуализира общ брой отзиви, последван от изучаваните предмети и нанесените в тях отзиви 4. Докоснете „ОБЩО“ за да получите подробна информация за отзивите 4.1 Похвали 4.2 Забележки 4.3 При докосване на конкретен отзив се визуализира от кого е нанесен и какъв коментар е […]

Как да проверя отсъствия

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете „Отсъствия“ 3. На първи ред се визуализира общ брой отсъствия, последван от изучаваните предмети и нанесените в тях отсъствия 4. Докоснете „ОБЩО“ за да получите подробна информация за отсъствията 4.1 Закъснение 4.2 Неуважително 4.3 Уважително 4.4 При докосване на конкретно отсъствие се визуализира от кого е нанесено и на […]

Как да проверя оценки

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете „Оценки“ 3.1 Имате възможност да прегледате текущите оценки в настоящия срок 3.2 При необходимост, може да смените учебен срок или да включите само срочни/годишни оценки 3.3 Приложението предлага възможност да разгледате подробно оценките по конкретен предмет, чрез докосване предмета

Справка „Движение на ученици“

Справката отразява движението на учениците в конкретно училище, без да взима предвид преместилите се деца от един клас в друг, в рамките на самото училище. 1. Изберете модул „Справки“ 2. Кликнете върху бутон „Нова справка“ 3. Изберете справка „Движение на ученици“ 4. Въведете „времеви обхват“, за който да се генерира справката и изберете „тип движение“ […]

Как да пиша до учител

1. Докоснете меню „Дискусии“ 2. Докоснете „+“ за създаване на ново съобщение 3. Докоснете падащото меню „Получатели“ 4. Потърсете по имена на учител или изберете от предоставените, след това потвърдете от бутон „✓“ 5. Въведете „Тема“, „Съобщение“ и при необходимост „Прикачен файл“ 6. В меню „Настройки“ имате възможност да забраните отговорите, да скриете участниците и […]

Как да проверя „Мои замествания“

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Лекторски часове“ 3. Докоснете „Мои замествания“ 4. При необходимост от повече информация, докоснете заместването 5. В заместването изберете едно от двете менюта: „Информация“ и „График“

Как да инсталирам мобилно приложение „Shkolo“ ?

1. Отворете „Google play“ или „AppStore“ и въведете в лентата за търсене „Shkolo“ 2. Докоснете „Install“, а ако сте с меню на български език „Инсталиране“ 3. Докоснете „Open“, а ако сте с меню на български език „Отвори“ 4. Въведете данните си и докоснете бутон „Вход“ Може да достъпите профила си и чрез вход с профил […]

Как да редактирам отзив през „Моят час“

Внимание: Ако е включен стриктен контрол в училищните настройки, редакция ще може да се извърши до 20 минути след нанасяне на отзив. 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете „Дата“ и докоснете часа в който желаете да редактирате 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете моливчето, срещу името на ученика 5. Докоснете настоящия отзив 6. Размаркирайте […]

Как да въведа отзив през „Моят час“

Внимание: За да въведете отзив, чрез меню „Моят час“ е необходимо, часа да бъде маркиран като „Взет“. 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете дата на провеждане и докоснете часа в който желаете да въведете отзив 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете моливчето срещу името на ученика 5. Изберете отзив и потвърдете от бутон „✓“ […]