Как да отбележа отсъствие по Национална програма „Без свободен час“

1. Навигирайте до модул „Лекторски часове“ и изберете „Всички отсъствия“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете 4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете 4.1 При създаване на учителско отсъствие, може да се посочат номер и дата на заповедта за отсъствие. 5. Изберете един или няколко заместващи Един […]

Как да добавим ученици от екселска таблица

Важно: Това ръководство е в помощ на центрове и училища които не използват Образец 1 1. Създаваме паралелката, в която ще добавим учениците 2. Отваряме раздел „Администрация“ и кликваме на „Потребители“ 3. Кликваме на бутон „Импорт Excel“ 4. Изтегляме шаблон от бутон „Excel шаблон“ 5. Отваряме шаблона в Excel и попълваме нужните атрибути Важно: Полетата, […]

Школо уроци – често задавани въпроси

Сключвам ли договор с платформата Школо Уроци? С цел намаляване на административната тежест, съгласието Ви с Общите условия е напълно достатъчно, за да уреди взаимоотношенията ни. Цялата необходима информация е в тях. Има ли абонаментна такса, която е необходимо да плащам? Не, в Школо Уроци няма абонамент за месец или година, а има комисион от […]

Добавяне на резултати от състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Резултати“ 2. Изберете състезанието, в което искате да въведете резултати 3. Кликнете на бутон „Редактирай“ 3.1 Посочете паралелката 3.2 Ако желаете, посочете максималната оценка и брой участници в състезанието 3.3 Въведете резултатите на учениците 4. Когато сте готови, кликнете на бутона „Запази и добави“ 5. Готово! Успешно добавихте […]

Как да активирам състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Всички състезания“ 2. Изберете състезанието, което искате да активирате и кликнете на бутона „Активиране“ 3. Плъзнете бутона в зависимост от това дали искате да изпратите покана до участниците. 3.1. Въведете начало и край на състезанието 3.2. Сложете отметка срещу името на всеки участник, до когото искате да изпратите […]

Редактиране на личен картон

Важно: Само класни ръководители, директори и системни администратори могат да редактират лични картони 1.Навигирайте до модул “Деловодство”  Изберете “Ученически документи” 2. Изберете документ / личен картон /, който желаете да редактирате 3. С помощта на бутон „Зареди от Дневник“, ще прехвърлите данните за ученика от платформата Училище, населено място, име, егн, рожденна дата, местоживеене, телефон […]

Как да задам линк в описание на учебен материал

1.Навигирайте до модул “Ученически материали”  Изберете “Всички материали” 2. Изберете учебния материал, към който желаете да добавите линк 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4. Към „Описанието“ имате възможност да вмъкнете линк Ще вмъкна линк към качен материал от модул “ Тестове “ , с който учениците ще могат да проверят до каква степен за усвоили учебния […]

Как да използваме тематично разпределение от минали години

1. Върнете се в желаната от вас учебна година 2. Изберете клас в който е използвано тематичното разпределение 3. Кликнете на „Тематични разпределения“ и съответния предмет 4. Кликнете на бутон „Прехвърли в новата уч. година“ 5. Изберете име, издателство и ниво на видимост или ги оставете същите, след това кликнете на бутон „Запази и премини“ […]

Институционално портфолио

Как да създам институционално портфолио? 1. Отидете на меню „Приложения“ и изберете „Портфолио“. 2. Навигирайте до „Институционално портфолио“ и стартирайте създаването му. * След създаването му, то може да бъде редактирано по всяко време. 3. Започнете да въвеждате информацията. След като сте въвели необходимото, точките ще се оцветят в зелено. 3.1. Важно е да посочите […]

Настройки в меню „Администрация“

Важно: Това меню е достъпно само за потребители с роля „Администратор“ 1. Навигирате до меню „Администрация“ и кликнете на „Настройки“ 2. Задайте найстройки за всички потребители във вашето училище Важно: Когато нивото на видимост е „Изберете“, всеки учител ще може да прецени какво ниво на видимост да определи, ако зададете специфично ниво на видимост, тогава […]

Експорт за НЕИСПУО

1. От модул „Деловодство“ изберете „Ученически документи“ 2. Изберете документ, към който да прикачите сканирани копия (лице и гръб) 3. Прикачете файловете – необходимо е да са във формат „.jpeg“ 4. Документите, за които вече сте прикачили сканирани копия, изглеждат така 5. След като сте готови с всички документи, които искате да изпратите, натиснете бутон […]

Как да добавя коренспонденция

1. Отидете на Деловодство/Коренспонденция 2. Натиснете бутона +Добави 3. Попълнете задължителните полета, отбелязани с * 3.1. В Тип/№, изберете вида на кореспонденцията (входяща/изходяща) 3.2. Посочете тип на документа В случай, че от падащото меню липсва необходимият Ви тип, моля да се свържете с нас, за да го добавим. 3.3. Въведете кореспондент След като се го […]

Как да въведа отместване за печат в бланка на МОН

1. От раздел „Деловодство“ кликнете на „Ученически документи“ 2. Отворете документа, за който е необходимо да се направи отместване 3. Кликнете на бланка МОН 4. В появилия се екран задайте нужните настройки Може да посочите и отрицателни стойности за задаване на отстъп наляво и нагоре! 5. Потвърдете настройките

Как да изтрия регистрацията си

Внимание: тази операция ще изтрие въведеният от вас имейл, потребителско име и парола и ще деактивира профила ви. Данни, които се изискват по НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета и се вписват в дневниците и училищната документация, ще продължат да се съхраняват в законово определения срок. 1. Навигирайте […]

Как да работя с „Главна книга“

Важно: Това ръководство важи за директор, зам. директор, администратор и класен ръководител. 1. Навигирайте до модул „Деловодство“ и изберете „Главна книга“ 2. Изберете класа, който искате да администрирате. Внимание: Администраторите имат достъп до всички паралелки в училището, а класните ръководители имат достъп само до своята паралелки. 3. Проверете дали информацията за ученика е коректно въведена. – […]

Как да редактирам неучебни дни

1. Отворете раздел „Администрация“ и кликнете на „Неучебни дни“ 2. Срещу съответния неучебен ден кликнете на бутона за редакция 3. Направете нужните промени 4. Запазете промените от бутон „Запази и премини“ 5. Потвърдете промените Тук ще получите съобщение за потвърждаване, което показва, че ще бъдат премахнати всички занятия за посочения времеви период 6. Запазете готовия […]

Как да редактираме един или няколко дни от седмичното разписание

Внимание: Това ръководство е актуално само за класни ръководители и системни администратори. Като класните ръководители могат да правят промени само за настоящ или бъдещ период.В случай, че класните ръководители не могат да правят промяна в разписанието, това може да се промени от настройките на училището 1. Изберете класа в модул „Дневник“ 2. Изберете раздел „Разписание“ […]

Как да скрием телефонния си номер и имейл

1. Влезте във вашето портфолио и кликнете върху бутона за редакция 2. Навигирайте до секция „Основни данни“, намираща се в раздел „Общи данни“ 3. Изключете от бутоните срещу „ел. поща“ и „телефон“, за да скриете данните в портфолиото 4. Запазете промените като кликнете на бутона „Запази“ 5. След запазване на промените, вашите данни ще бъдат […]

Как да харесам портфолио на друг потребител

1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете раздел „Всички портфолиа“ от менюто 3. С помощта на филтъра, можете да зададете определени критерии, по които да търсите даден потребител 4. След като откриете търсения потребител, кликнете на символа „сърце“. По този начин ще покажете удобрението си.

Как да добавим учител, който има роля на родител в друго училище

1. Отидете на Администрация – Потребители и натиснете бутона „Добави“ 2. Въведете единствено име, фамилия и телефонния номер, с който е създадена регистрацията в друго училище 3. Въведете роля учител и запазете Готово! При съвпадане на телефонния номер на потребител, който има роля в друго училище, профилите ще се свържат, няма да има нужда от […]