Самооценка на атестационната карта

1. Влезте в профила си и навигирайте до "Оценка на персонала".

2. Изберете "Мои атестации".

3. Натиснете върху заглавието на атестационната карта.

В списъка ще видите само тези атестационни карти, които очакват Вашата самооценка.

4. Вътре можете да разгледате основните данни, комисията и да достъпите Вашата карта за самооценка, като натиснете бутона "Оцени карта".

5. Натиснете върху всяка точка и попълнете самооценката си.

5.1. Към всяка самооценка можете да добавите и прикачени файлове.

6. След като завършите Вашата самооценка, натиснете бутона "Запази".

Ако сте пропуснали да маркирате самооценка в някое от полетата, ще получите съобщение за грешка. Прегледайте, нанесете и запазете отново.

7. Готово! Вашата самооценка на атестационната карта е завършена.

Преди да предадете картата, можете да я прегледате и редактирате и отново да запазите.

8. Влезте отново в атестационната карта и изберете "Предай карта".

9. Готово! Успешно приключихте оценяването на атестационната карта.

10. Вече можете само да прегледате атестационната карта.