Оценка от членовете на комисията

1. Членовете на комисията достъпват профила си и навигират до "Оценка на персонала".

2. Изберете "Всички атестации".

3. Изберете картата, която ще оценявате.

Всеки член на комисията има достъп до всички атестационни карти, към които е назначен. Тези, които са със статус "Подготовка" не са активни за оценяване.

4. Натиснете бутона "Оцени карта", за да започенете оценяването.

5. Оценете всички точки в картата и запазете.

6. Готово! Картата е оценена.

Преди да я предадете, картата все още ще е със статус "Оценка комисия" и ще е достъпна за корекции.

7. Влезте отново в картата и натиснете бутона "Предай карта".

8. Готово! Картата е оценена и предадена.

Вече статусът на атестационната карта е "Крайна оценка".

9. Можете да прегледате резултатите, без да редактирате.