Преглед на резултатите от техническия секретар и изпращане за потвърждение

1. Техническия секретар достъпва профила си и избира "Висчки атестации".

2. Изберете картата със статус "Крайна оценка".

Тук техническия секретар има видимост до всички карти, към които е назначен като такъв и техните статуси.

3. Прегледайте оценките в разделите.

3.1. Натиснете върху конкретна оценка от "Оценка комисия" и прегледайте дадените оценки от членовете на комисията.

4. Натиснете бутона "Изпрати за потвърждение".

5. Готово! Атестационната карта очаква потвърждение.

Картата отново е изпратена до членовете на комисията и до самото атестирано лице.