ШКОЛО получи сертификат за информационна сигурност ISO 27001

Следвайки международно признатите практики за информационна сигурност, бихме желали да ви информираме, че Школо ООД получи сертификат за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2017.

За съхрание на информацията Школо ООД предприе следните стъпки:
• дефинира политика по информационната сигурност;
• идентифицира и оцени рисковете за сигурността;
• определи и внедри подходящи контроли за сигурността на информацията.

Стандартът ISO/IEC 27001:2017 изисква стриктно спазване на съответните законови, подзаконови и договорни задължения свързани със сигурността на информацията, оптимизирано използване на наличните ресурси, както и периодични вътрешни проверки на системата с цел непрекъснато усъвършенстване.

Сертификацията на Система за управление на сигурност на информацията, съгласно ISO/IEC 27001:2017 доказва, че Школо ООД гарантира в максимална степен сигурността, както на собствената си информация, така и на тази на своите клиенти и партньори.

Осъзнавайки отговорността от съхранението на данните на нашите партньори, ние всекидневно усъвършенстваме платформата и процесите в организацията, за да гарантираме най-високи нива на сигурност.