Новости в платформата (февруари 2020)

През месец февруари добавихме нова справка "Неоформени ученици" и въведохме подобрения в личните картони и дневника за подкрепа. Също така отстранихме стотици дребни, но досадни бъгове.1. Дневник - Оценки

Родителите вече виждат средноаритметичния успех на детето си по групи (текущи 1, срочни 1, текущи 2, срочни 2, годишни)2. Дневник (ПЛР)

 • Теми -> вече е видим и този раздел
 • Подкрепа - Добави - раздел "Дейности" -> При добавяне на дейност всички теми, вписани в полето тема автоматично се пренасят и в раздел "Теми"3. Статистики - Справки - Неоформени ученици

Изцяло нова справка, която има за цел по бърз начин да предостави информация за ученици без срочна или годишна оценка. Справката е видима както за ръководството на училището, така и за самите учители. Учителите виждат неоформените ученици само в паралелки, до които имат достъп.4. Статистики - Справки - Среден успех

Добавена е възможност за изключване на предмети от различни групи.5. Статистики - Справки - Ученическа книжка

Добавена е нова таблица "Предмети и хорариуми".6. Деловодство - Личен картон за ЗФО, СФО, КФО, ДФО (3-48)

Добавен е изцяло нов документ "Личен картон за ЗФО, СФО, КФО, ДФО (3-48)".7. Деловодство - Лични картони

Няколко подобрения, свързани с личните картони:

 • При създаване на нов личен картон всички данни вече се презареждат автоматично, без да има нужда да натискате изрично бутон "Зареди от дневник".
 • Стъпка 2 -> добавен е бутон "Зареди от дневник", който може да се ползва в случай на промяна в основните данните на ученика (име, адрес, ЕГН и т.н.)
 • Стъпка 2 -> добавен е бутон за обновяване на снимка
 • Стъпка 3-7 -> вече е налична възможност за добавяне и махане на редове в таблицата за предмети от раздел А, Б и В
 • Стъпка 3-7 -> вече е наличен статус "Неявил се" в падащото меню за оценки на поправки/изпити
 • Стъпка 8 -> Добавяне и махане на редове в таблицата с приравнителните изпити.8. Администрация - Потребители

 • Родители вече имат достъп до администратори, директори и зам.директори в училището (може да им пишат съобщения)
 • Разписание -> показване на стая (етаж), ако е добавена, в разписанието на учител
 • Нова секция "Документи" в профила на ученик9. Бутон "Роля"

Потребителите, които имат роли в няколко училища, виждат бутон "Роля", с помощта на който могат да превключват между различните училища. За тяхно удобство сме добавили балончета, които известяват потребителя за наличие на непрочетени съобщения и непрочетени известия в някое от другите училища.10. Отстранени бъгове

 • Дневник - Моят Час -> При показване на текущите оценките да се взима предвид датата на занятието, а не текущата дата (така ако на 31.03 отворите занятие от 15.01 ще видите текущите оценки от срок I)
 • Дневник - Оценки - Прогнозна оценка -> отстранена рядко срещана грешка 500
 • Дневник - Оценки - Прогнозна оценка -> отстранен проблем, в резултат на който учител имаше възможност да въведе количествена оценка при отворено прозорче с избор от качествени оценки
 • Дневник - Оценки - Прогнозна оценка -> проверката за вече въведена срочна/годишна оценка при запазване от прозорчето на прогнозните оценки не работеше коректно в случай, че се въвежда срочна оценка за срок 1 след като срокът е приключил (т.е. след 06.02)
 • Дневник - Оценки - Средни оценки (последния ред долу) -> Ако в училището са забранени прогнозните оценки, учителите не виждаха последния ред със средните оценки. Бъгът е отстранен.
 • Дневник - Оценки - Средни оценки (последния ред долу) ->При наличие на микс от количествени и качествени оценки + спрени прогнозни оценки за родители, средноаритметичната трябва да показва коректна стойност пред родителя
 • Дневник - Отсъствия - Филтри -> календарчетата (от дата/до дата) не работеха на мобилно устройство
 • Дневник - Отсъствия - Уважи -> добавена е проверка, че има избрани отсъствия. При липса на такава проверка + стар браузър, в който не работят JavaScript проверките, се стигаше до грешка 500.
 • Дневник - Теми -> Взета тема в няколко дни (подреди дните по хронологичен ред)
 • Дневник - Теми -> Темите, взети от заместници, не се виждаха от титулярния учител, ако заместниците вече са загубили своя достъп до класа
 • Дневник - Разписания -> Подобри съобщението, в случай, че липсват занятия за текущата седмица само (а не, че липсва разписание по принцип)
 • Дневник - Разписание -> оправено е съкращението на презимето, когато учителка е с двойна фамилия
 • Дневник - Разписание - Редакция -> Да не се показват групи, участващи в заместване, за които титулярът на Група 1 замества титуляра на Група 2
 • Дневник - Разписание - Редакция -> Да не се показва предмета ГО с учител класния ръководител
 • Дневник - Контролни/Родителски -> Родителите нямаха достъп до контролните и родителските срещу, в случай, че училището е на ниския пакет (ДУ).
 • Дневник - Подкрепа -> Отстранена грешка при добавяне на подкрепа от учител в основен клас (свързана с избор на дата, което е валидно само за ПЛР паралелки)
 • Дневник - Бележки -> Даваше грешка 500 при опит за сваляне на файл към бележка, която е за целият клас. Вече не трябва да дава грешка 500
 • Дневник - Ученици - Добавяне на личен лекар -> При сливане на самоличности (поради съвпадение на данните) се прехвърлят и учениците, свързани със самоличността, в случай че тя е с роля "Личен лекар"
 • Дневник (ПЛР) - Отзиви - Изтрий -> отстранена грешка 404
 • Дневник (ПЛР) - Разписание - Занятие - Изтрий -> Поправена грешка при триене на занятие от разписание, ако занятието е свързано с проведена Подкрепа
 • Дневник (ПЛР) - Разписание - Редакция -> ScheduleGenerator::При редакция на седмично разписаниеда не се губи връзката между занятие и проведена подкрепа
 • Дневник (ПЛР) - Подкрепа - Добави - Дейности -> Ако добавяме още редове за дейности има проблем с избора на дата и час
 • Дневник (ПЛР) - Подкрепа - Добави -> Да се забрани въвеждане на Подкрепа с бъдеща дата
 • Дневник (ПЛР) - Подкрепа - Добави -> Оправена грешка при създаване и обновяване на Подкрепа свързана с избор на ученици
 • Дневник (ПЛР) - Подкрепа - Редакция -> Обновяване на Дейност за подкрепа - поправена грешка за несъществуваща група ученици
 • Дневник (ПЛР) - Подкрепа - Редакция -> изборът на час НЕ работи коректно
 • Дневник (ПЛР) - Подкрепа - Изтрий -> Бутонът "Изтрий" не изтриваше напълно данните, свързани с дадена подкрепа (занятия, теми)
 • Дневник (ПЛР) - Подкрепа - Изтрий -> Времето за триене на подкрепа е свалено от 20 секунди на 0.3 сек
 • Дневник (ПЛР) - Ученици - Отпиши -> При отписване на ученик да пита за Дата на напускане
 • Дневник (ПЛР) - Ученици - Администрирай -> излиза два пъти грешка + се броят два пъти учениците
 • Дневник (ПЛР) - Ученици - Администрирай / Събития - Покани -> скрий участието на ученици, родители и учители в ДПЛР паралелки
 • Дневник (ПЛР) - Администрация - Паралелки - Добави -> Скриване на бутон "Добави профилиращ предмет" за дневник от тип ПЛР
 • Дневник (ПЛР) - Администрация - Паралелки - Редакция -> Отстранени проблеми при редакция на Паралелка тип подкрепа
 • Дневник (ПЛР) - Администрация - Паралелки - Изтрий -> грешка 500 при изтриване на паралелка, в която има "Ученически подкрепи" -> проблемът е отстранен
 • Дневник (ПЛР) - Администрация - Потребители -> скрий участието на ученици, родители и учители в ДПЛР паралелки
 • Дневник (ПЛР) - Меню -> Не се виждаше в навигационното меню за учители, които имат достъп само до този клас (т.е. не участват в основни паралелки).
 • Дневник (ПЛР) - Меню -> Скрий ДПЛР дневниците от навигационното меню за родители и ученици.
 • Дневник (ПЛР) - Меню -> НЕ се показва дневник при администратор, който има втора роля ресурсен учител/педагогически съветник
 • Тематични разпределения - Всички разпределения -> Времето за зареждане на екрана е свалено от 30 секунди на 2 секунди
 • Учителски замествания - При създаване на предмет "Гражданско образоване" за класен ръководител, не се добавяше предмет ГО към списъка за учителя
 • Учителски замествания - При създаване на предмет "Гражданско образоване" за класен ръководител, автоматично изключваме текущи, срочни, годишни оценки
 • Лекторски графици - Отстранена спорадична грешка 500 при редакция
 • Статистики - Справки - НЕИСПУО -> Отстранена грешка 500 в случай, че администратор се опита да регенерира стара НЕИСПУО справка
 • Статистики - Справки - Отсъствия (средно) -> в някои редки случаи смята некоректно закъсненията -> проблемът е отстранен
 • Статистики - Справки - Среден успех (разбивка по оценки) -> изключване на чернови оценки
 • Статистики - Справки - Ритмичност на оценяване -> изключват се вече срочните и годишни оценки
 • Статистики - Справки - Ритмичност на оценяване -> сценарият с двама ИТ учители, които си вписват един на друг оценките, в някои случаи се игнорираха оценки, въведени от учител 2 на учениците на учител 1 -> проблемът е отстранен
 • Статистики - Справки - Ученически книжка -> Грешно филтрирани класове за родители и ученици
 • Статистики - Справки - Ученическа книжка -> по начало има бъг в тази справка за случая, когато не се включат всички реквизити (Оценки, Отсъствия, Отзиви). Заглавията на таблиците бяха грешни.
 • Статистики - Справки - Ученическа подкрепа -> При генериране на справка за Ученическа подкрепа да не попадат в извадката изтрити учители (учители участвали в екипа, които са вече премахнати)
 • Статистики - Справки - Ученическа подкрепа -> Вече показва всички ученици, участвали в дадена подкрепа (в случай, че са участвали повече от един ученици)
 • Статистики - Мои часове -> Отстранена грешка 500 в някои много, много редки случаи грешка 500
 • Деловодство - Дневници -> Позволи на зам. директор да изтегли генерираните дневници
 • Деловодство - Дневници - Принтиране -> Оправени са проблеми при липсващи ученици на страницата с учениците. Това е следствие от липсващи номера в клас, пример: няма 15 номер в клас и след това вече не се показва 25 номер. Оправено е.
 • Деловодство - Дневници - Принтиране -> Променен е начинът на вземане на началната дата на седмичното разписание (за да не се появяват дати в бъдещето)
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) -> Вертикално големите снимки излизаха от очертанията
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) -> Предметите, които са добавени няколко пъти в същия раздел, трябва да са в различни редове.
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) -> Зареди от Дневник -> не се зареждаха срочните оценки
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) -> Вече не се вкарват предметите от тип "…", "ДЦО" и "ИКД"
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) -> След запазване на ученическия документ понякога се връща отново в wizard-a
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) -> Да не се показват предметите, по които са забранили оценяването (ЧК, БДП, Спортни дейности и т.н.)
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) - Стъпка 10 - Да се визуализира HTML-a правилно
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) - Стъпка 2 - Проблем с пълните адреси
 • Деловодство - Ученически документи (личен картон) -> Профилиращите предмети се повтарят няколко пъти
 • Деловодство - Ученически документи -> "Удостоверение за завършен първи/втори гимназиален етап" и "Диплома за средно образование" - "Зареди от Дневник" да работи правилно когато идентификатора на ученика се е сменил (напр. при преместване от друго училище)
 • Деловодство - Ученически документи - Зам. директорът да може да вижда и да редактира документите
 • Деловодство - Ученически документи - Да се вземат правилните данни при преместване на ученик в друга паралелка
 • Тестове - Всички тестове -> Времето за зареждане на екрана е свалено от 4 секунди на 1 секунда
 • Администрация - Потребители -> не можеше да се трият оценки от профила на ученик (а само от дневника). Проблемът е отстранен.
 • Администрация - Паралелки - Редактирай -> При промяна на класен ръководител да се прехвърлят данните за Гражданско Образование към новия учител
 • Администрация - Паралелки - Редактирай -> При редакция на паралелка (1-3 клас) се променяше оценъчната система (качествени оценки) за всички деца по всички предмети. Вече се променя оценъчната система само за деца, които имат поне по един предмет отбелязани качествени оценки към настоящия момент.
 • Администрация - Потребители - Редакция -> при редакция на ученик с повече от една паралелка винаги се записваха едни и същи допълнителни данни.
 • Администрация - Нови регистрации -> Класните ръководители не виждат новите регистрации, въпреки че настройката им го позволява
 • Съобщения - Писане на съобщения -> Курсорът да не бяга в началото при поставяне на текст
 • Съобщения - Писане на съобщения -> Размерът на текстовото поле да се увеличава при нужда
 • Съобщения - Писане на съобщения -> Да могат да се копират таблици от Word и Excel документи

Предходни бюлетини:

2 коментара за “Новости в платформата (февруари 2020)”

 1. Не мога да регистрирам сина си от три дена.Изписва ми грешка 500. Какво означава това?

  1. Здравейте,
   Моля, ако все още имате проблем, изпратете ми данни за училище, клас и ученик на support@shkolo.com
   Поздрави!

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.