Как отпиша ученик от ЦДО

Това ръководство важи за администратори и класни ръководители!!!

1. Навигирайте до "мой клас"

2. Изберете таб "ученици"

3. Кликнете на бутон "отпиши"

4. Маркирайте радио бутона и запазете

5. Изберете ученик и впишете дата на напускане

6. Запазете

7. Готово!