Дублиране на разписание

Внимание! Можете да дублирате разписание само в седмици, в които няма въведено такова! 1.Отваряме дневника на съответния клас 2.От там отваряме разписанието Избираме „Дублирай“. 3.Посочваме за кой срок става въпрос и маркираме седмицата/ите Правим го като маркираме седмиците в синьо. 4.Посочваме кое седмично разписание искаме да дублираме 5.Избираме „Завърши“ 6.Готово!

Одобрение на регистрация на ученик под 14 години

След успешна регистрация на ученик под 14 години, на екрана ще се изведе следното съобщение: За да може ученикът да получи пълен достъп до профила си, вие като родител е необходимо да одобрите регистрацията. 1.Влезте в профила си Ще видите следното известие. 2.Изберете „Одобри“ Статусът ще се промени. 3.Готово Детето ви може да достъпи платформата!

Как да добавя модул

В случай че предметът вече е добавен от Образец 1 или сме го създали ръчно, можем да го редактираме и така да отбележим основния предмет. 1.От „Администрация“ отваряме „Предмети“ От там избираме „Добави“. 2.Попълваме данните за предмета В „Основен предмет“, поясняваме по какво е модулът. В секция „Учители“, добавяме преподавателите и избираме „Запази“. 3.От „Администрация“ […]

Как да добавя предмет

1.От „Администрация“ избираме „Предмети“ 2.После избираме „Добави“ 3.Попълваме „Основни данни“ След това, преминаваме към „Учители“. 4.Избираме учител по предмета Можем да използваме „Добави учител“, ако са повече от един.Когато сме готови, избираме „Запази“. 5.Готово! Вече можем да добавим предмета в паралелките.

Как да добавя разпределение в група

Понякога имаме нужда да добавим тематично разпределение за отделна група, вместо за целия клас. Това можем да направим по следния начин: 1.От „Разпределения“, отваряме „Всички разпределения“. От там кликаме върху разпределението, което искаме да използваме 2.Избираме „Използвай“ От падащото меню, избираме групата по предмета.След това избираме „Запази“ 3.Готово Разпределението е добавено към групата.

Как да си редактирам дипломата

1.Отваряме си профила, от иконата в горния, десен ъгъл След това, избираме „Дипломи“. 2.Редактираме информацията, за вече въведената диплома При нужда, използваме „Добави диплома“, за да добавим нова и избираме „Запази“.

Как да достъпя ВКС през приложението

Ако все ще не разполагате с приложението Школо, изтеглете го от Google Play за Android или App Store за iOS. Когато сте готови, натиснете върху иконката, за да стартирате приложението и получите началния екран. 1.Въвеждаме данните си и избираме „Вход“ После избираме училището. 2.От лентата с опции, избираме „Още“ От там избираме „Виртуално училище“. 2.Посочваме […]

Втори час на класа

1.От „Дневник“, избираме съответния клас След това отваряме секция „ВЧК“ и избираме „Добави“. 2.Попълваме данните за часовете При нужда, можем да използваме плюса и минуса, за да добавим или премахнем час.След като сме готови, избираме „Запази“. 3.Вече виждаме новите часове в таблицата Натискайки върху отметката, ги маркираме като взети. 4.От бутона за редакция, можем да […]

Справка „Резултати от обучението“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Избираме справка „Резултати от обучението“. 3. Задаваме паралелка и ученик После избираме „Запази и премини“. 4. Избираме годините, които да бъдат включени в справката След това избираме „Генерирай справка“. 5. Справката е готова При нужда, можем да свалим Word или PDF файл.

Справка „Ученици и лични лекари“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Посочваме справка „Ученици и лични лекари“ 3. Задаваме обхват на справката После избираме „Генерирай справка“. 4. Справката е готова Можем да я свалим като PDF или Excel.

Как да създам стая за родителска среща

1.Избирате “Всички стаи” 2. Натиснете “Добави” 3.Попълвате данните за стаята Тип: Учителска стая Име: Изберете подходящо Отворена от: От колко часа да е достъпна стаята Отворена до: До колко часа да е достъпна стаята 4.Натискате бутона “Запази и премини”: 5.От меню “Филтри” посочвате паралелката Възможно е да селектирате и по класове, ако напр. Родителската среща […]

Как да извадя ученическа книжка?

1.От „Статистики“, избираме „Справки“ Натискаме върху „Нова справка“. 2.От списъка, избираме „Ученическа книжка“ 3.Посочваме паралелката и ученика После избираме „Запази и премини“. 4.Задаваме обхвата При нужда, можем да изключим някои елементи от книжката.След това избираме „Генерирай справка“. 5.Справката е готова За да я свалим, използваме бутона „PDF“.

Справка „Неоформени ученици“

Справката е достъпна за администратори, директори и учители!!! 1.Отваряме меню „Справки“ Избираме „Нова справка“. 2.Избираме „Неоформени ученици“ 3.Задаваме обхват на справката При нужда, можем да изключим някои предмети.След това избираме „Генерирай справка“. 4.В „Общ преглед“ виждаме брой неоформени ученици за всеки учител 5.Като изберем учител от списъка, виждаме конкретните ученици с предметите 6. Можем да […]

Как да търся съобщения по автор или тема

1.Избираме модул „Комуникация“ 2.Натискаме бутон „Филтри“ 3. Въвеждаме името на автора, текст в полето за тема или комбинация от двете търсене по автор: търсене по тема: Можете да изведете като резултат и само непрочетените съобщения:

Как да преместя съобщение в архив

1.Отваряме модул „Комуникация“ 2.Слагаме отметка на съобщенията, които искаме да архивираме 3.От „Операции“, избираме „Премести в архив“ 4. Съобщенията вече са в папка „Архив“ 5.Аналогично, имаме опция да ги върнем в кутията

Как да дублирам тест

1. Отваряме модул „Тестове“ Избираме „Всички тестове“ или „Мои тестове“. Натискаме върху името на съответния тест. 2.Избираме „Дублирай“ 3.Можем да редактираме основните данни 4.Въпросите са въведени При нужда можем да добавим или редактираме въпрос. 5.Изпращаме поканите След това избираме „Запази“.

Как да изтрия тест и резултатите от него

1.Отваряме модул „Тестове“ Избираме „Мои тестове“ и натискаме върху името на съотвения тест. 2.Избираме „Изтрий резултати“ Потвърждаваме с „Ок“. Готово! 3. За да изтрием теста натискаме „Изтрий“ Отново потвърждаваме. 4.Готово

Как да изтрия индивидуално занятие от разписанието

1. От модул „Дневник“, изберете паралелката и отворете секция „Седмично разписание“ 2. Кликнете върху името на часа, който искате да изтриете 3. Кликнете върху бутона „Изтрий“ в горния, десен ъгъл Важно: Това ще изтрие всички оценки, отсъствия, отзиви и теми от часа! 4. Потвърждаваме 5. Часът е изтрит от разписанието

Как да възстановя изтрит/преместен/отписан ученик

1.Отворете дневника на съответния клас От там изберете секция „Ученици“ 2.Натиснете бутона „Възстанови“ до името на отписания ученик. 3.Ученикът е възстановен успешно

Какво да правя в случай на откраднат профил

1. Проверете дали е влизано от необичаен за профила IP адрес или устройство Натиснете върху фамилията си, в горния десен ъгъл. От там изберете „Последни влизания“.Ще видите списък с всички IP адреси и устройства от които е влизано 2. Променете паролата си Изберете секция „Основни данни“ и ще видите бутон „Смени парола“ в горния десен […]