Справка „Резултати от обучението“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Избираме справка „Резултати от обучението“. 3. Задаваме паралелка и ученик После избираме „Запази и премини“. 4. Избираме годините, които да бъдат включени в справката След това избираме „Генерирай справка“. 5. Справката е готова При нужда, можем да свалим Word или PDF файл.

Справка „Ученици и лични лекари“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Посочваме справка „Ученици и лични лекари“ 3. Задаваме обхват на справката После избираме „Генерирай справка“. 4. Справката е готова Можем да я свалим като PDF или Excel.

Как да създам стая за родителска среща

1.Избирате “Всички стаи” 2. Натиснете “Добави” 3.Попълвате данните за стаята Тип: Учителска стая Име: Изберете подходящо Отворена от: От колко часа да е достъпна стаята Отворена до: До колко часа да е достъпна стаята 4.Натискате бутона “Запази и премини”: 5.От меню “Филтри” посочвате паралелката Възможно е да селектирате и по класове, ако напр. Родителската среща […]

Как да извадя ученическа книжка?

1.От „Статистики“, избираме „Справки“ Натискаме върху „Нова справка“. 2.От списъка, избираме „Ученическа книжка“ 3.Посочваме паралелката и ученика После избираме „Запази и премини“. 4.Задаваме обхвата При нужда, можем да изключим някои елементи от книжката.След това избираме „Генерирай справка“. 5.Справката е готова За да я свалим, използваме бутона „PDF“.

Справка „Неоформени ученици“

Справката е достъпна за администратори, директори и учители!!! 1.От „Статистики“, отваряме „Справки“ Избираме „Нова справка“. 2.Избираме „Неоформени ученици“ 3.Задаваме обхват на справката При нужда, можем да изключим някои предмети.След това избираме „Генерирай справка“. 4.В „Общ преглед“ виждаме брой неоформени ученици за всеки учител 5.Като изберем учител от списъка, виждаме конкретните ученици с предметите 6. Можем […]

Как да търся съобщения по автор или тема

1.Избираме модул „Комуникация“ 2.Натискаме бутон „Филтри“ 3. Въвеждаме името на автора, текст в полето за тема или комбинация от двете търсене по автор: търсене по тема: Можете да изведете като резултат и само непрочетените съобщения:

Как да преместя съобщение в архив

1.Отваряме модул „Комуникация“ 2.Слагаме отметка на съобщенията, които искаме да архивираме 3.От „Операции“, избираме „Премести в архив“ 4. Съобщенията вече са в папка „Архив“ 5.Аналогично, имаме опция да ги върнем в кутията

Как да клонирам тест

1. Отваряме модул „Тестове“ Избираме „Всички тестове“ или „Мои тестове“. Натискаме върху името на съответния тест. 2.Избираме „Клонирай“ 3.Можем да редактираме основните данни 4.Въпросите са въведени При нужда, можем да добавим или редактираме въпрос. 5.Изпращаме поканите След това избираме „Запази“.

Как да изтрия тест и резултатите от него

1.Отваряме модул „Тестове“ Избираме „Мои тестове“ и натискаме върху името на съотвения тест. 2.Избираме „Изтрий резултати“ Потвърждаваме с „Ок“. Готово! 3. За да изтрием теста натискаме „Изтрий“ Отново потвърждаваме. 4.Готово

Как да изтрия индивидуално занятие от разписанието

1.От „Дневник“, отваряме разписанието на класа 2.Натискаме върху името на часа, който искаме да изтрием 3.Избираме „Изтрий“ в горния, десен ъгъл Това ще изтрие всички оценки, отсъствия, отзиви и теми от часа!!! 4.Потвърждаваме 5.Часът е изтрит от разписанието

Какво да правя в случай на откраднат профил

1. Проверете дали е влизано от необичаен за профила IP адрес или устройство Натиснете върху фамилията си, в горния десен ъгъл. От там изберете „Последни влизания“.Ще видите списък с всички IP адреси и устройства от които е влизано 2. Променете паролата си Изберете секция „Основни данни“ и ще видите бутон „Смени парола“ в горния десен […]

Какво да правя в случай на откраднат профил

Ако имате съмнения, че някой е получил неоторизиран достъп до профила на потребител , следвайте следните стъпки. 1. Проверете дали е влизано от необичаен за профила IP адрес Открийте потребителя от „Администрация“ ––> „Потребители“ и отворете профила му, като натиснете върху името. Отворете секция „Влизания“. Тук ще видите списък с IP адресите от които е […]

Кога получавам дневен бюлетин

1.Преди всичко, проверете дали получаването на бюлетина е включено Натиснете на фамилията си в горния десен ъгъл.От там изберете секция известия и се уверете, че бюлетинът е включен. 2. Ще получите бюлетин, ако има нанесени оценки, отсъствия или отзиви Бюлетинът се получава на всеки 24 часа при условие, че за този период има нанесени оценки, […]

Как да видя средния успех от срочни и годишни оценки

1.От модул „Дневник“ посочваме ученика 2. Под графата за срочни оценки е изведен средният успех Имайте предвид, че дори и да не са вписани всички срочни оценки, ще се извежда успехът от вече въведените.Ако няма въведени никакви срочни оценки, няма да има и среден успех. 3. Под графата за годишни оценки е изведен средният за […]

Как да отпиша ученик от ЦДО

Това ръководство важи за администратори и класни ръководители!!! 1.От „Дневник“ избираме съответната група 2.Отваряме списъка с ученици При по-тесен прозорец е възможно да изглежда така: 3.Натискаме бутон „Отпиши“ 4.Маркираме ученика като отписан 5.Избираме ученика 6.Натискаме „Запази“ 7.Успешно отписахме ученика

Как да добавя съобщение за записване

Това ръководство е валидно за класни ръководители и училищни администратори!!! 1.От „Дневник“ избираме съответния клас 2.Отваряме секция „Ученици“ 3. Редактираме съобщенията за записване в класа Натискаме бутона с писалката, в колонката със съобщения за записване 4.Въвеждаме информацията и запазваме Въвеждаме във формат „номер/дата“ и натискаме зелената отметка 5.Готово Съобщението за записване е въведено

Справка „Взети допълнителни занятия“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2.Избираме „Нова справка“ 3.Избираме „Взети допълнителни занятия“ 4.Въвеждаме периода, който да обхваща След като го изберем, избираме „Генерирай справка“ 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай, че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона „Обнови“. Можем и да разглеждаме […]

Как да уважа отсъствия

Можем да уважаваме само отсъствия, без закъснения! В случай че искаме да уважим едно или малко на брой отсъствия: 1. От „Дневник“ избираме съответния клас Маркираме секция „Отсъствия“ 2. Натискаме върху отсъствията на съответния ученик До всяко едно се появява бутон „Уважи“ 3. Натискаме бутон „Уважи“ 4. Въвеждаме причина за отсъствието Можем да добвим свободен […]