Справка „Неоформени ученици“

Справката е достъпна за администратори, директори и учители!!!

1.Отваряме меню "Справки"

Избираме "Нова справка".

2.Избираме "Неоформени ученици"

3.Задаваме обхват на справката

При нужда, можем да изключим някои предмети.
След това избираме "Генерирай справка".

4.В "Общ преглед" виждаме брой неоформени ученици за всеки учител

5.Като изберем учител от списъка, виждаме конкретните ученици с предметите

6. Можем да генерираме PDF или Excel, като при нужда можем да обновим справката, вместо да генерираме нова