Как да добавя модул

В случай че предметът вече е добавен от Образец 1 или сме го създали ръчно, можем да го редактираме и така да отбележим основния предмет.

1.От "Администрация" отваряме "Предмети"

От там избираме "Добави".

2.Попълваме данните за предмета

В "Основен предмет", поясняваме по какво е модулът.

В секция "Учители", добавяме преподавателите и избираме "Запази".

3.От "Администрация" отваряме "Паралелки"

Избираме "Редакция" за съответния клас.

4.От "Предмети и учители", добавяме модула

Вече ще го виждаме в "Модули" и можем да запазим.

5. Видим е в дневника на класа