Какво да правя в случай на откраднат профил

Ако имате съмнения, че някой е получил неоторизиран достъп до профила на потребител , следвайте следните стъпки. 1. Проверете дали е влизано от необичаен за профила IP адрес Открийте потребителя от „Администрация“ ––> „Потребители“ и отворете профила му, като натиснете върху името. Отворете секция „Влизания“. Тук ще видите списък с IP адресите от които е […]

Кога получавам дневен бюлетин

1.Преди всичко, проверете дали получаването на бюлетина е включено Натиснете на фамилията си в горния десен ъгъл.От там изберете секция известия и се уверете, че бюлетинът е включен. 2. Ще получите бюлетин, ако има нанесени оценки, отсъствия или отзиви Бюлетинът се получава на всеки 24 часа при условие, че за този период има нанесени оценки, […]

Как да видя средния успех от срочни и годишни оценки

1.От модул „Дневник“ посочваме ученика 2. Под графата за срочни оценки е изведен средният успех Имайте предвид, че дори и да не са вписани всички срочни оценки, ще се извежда успехът от вече въведените.Ако няма въведени никакви срочни оценки, няма да има и среден успех. 3. Под графата за годишни оценки е изведен средният за […]

Как отпиша ученик от ЦДО

Това ръководство важи за администратори и класни ръководители!!! 1. Навигирайте до „мой клас“ 2. Изберете таб „ученици“ 3. Кликнете на бутон „отпиши“ 4. Маркирайте радио бутона и запазете 5. Изберете ученик и впишете дата на напускане 6. Запазете 7. Готово!

Как да добавя съобщение за записване

Това ръководство е валидно за класни ръководители и училищни администратори!!! 1.От „Дневник“ избираме съответния клас 2.Отваряме секция „Ученици“ 3. Редактираме съобщенията за записване в класа Натискаме бутона с писалката, в колонката със съобщения за записване 4.Въвеждаме информацията и запазваме Въвеждаме във формат „номер/дата“ и натискаме зелената отметка 5.Готово Съобщението за записване е въведено

Справка „Взети занятия“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2.Избираме „Нова справка“ 3. Избираме „Взети занятия“ 4. Посочваме обхват и типове занятия След като го изберем, натиснете „Генерирай справка“ 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона „Обнови“. Можем и да […]

Как да уважа отсъствия

Можем да уважаваме само отсъствия, без закъснения! В случай че искаме да уважим едно или малко на брой отсъствия: 1. От „Дневник“ избираме съответния клас Маркираме секция „Отсъствия“ 2. Натискаме върху отсъствията на съответния ученик До всяко едно се появява бутон „Уважи“ 3. Натискаме бутон „Уважи“ 4. Въвеждаме причина за отсъствието Можем да добвим свободен […]

Как да забраня оценки по предмет

Можем да забраним оценки от „Дневник“За целта ни е нужен администраторски акаунт 1.От модул „Дневник“ избираме съответния клас. От там отваряме секция „Ученици“ 2.Натискаме бутона „Забрани оценки“. 3.Използваме бутоните, за да забраним или позволим оценка по предмет. След извършена промяна, натискаме „Запази“

Как да отключа или заключа модул

Можем да отключваме, или заключваме модули от „Администрация“. 1.От модул „Администрация“, избираме секция „Настройки“. 2. Отваряме раздел „Модули“ и натискаме бутон „Редактирай“ 3. На екрана се визуализират всички модули с опция за включване или изключване. 4. Използваме бутоните, за да включим или изключим модул. След като сме направили нужните промени, натискаме бутон „Запази“.

Как да добавя банкова сметка

Ако искаме да добавим банкова сметка, можем да го направим от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“, избираме „Банкови сметки“ Натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме изискваната информация в полетата и натискаме „Запази и добави“

Как да добавя такса

Добавянето на такса, става от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“ избираме „Всички такси“. За да добавим такса, натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме основните данни за таксата. Три от полетата са задължителни! 3.Имаме възможност да изберем методи на плащане. При избор на „По банков път“ се появяват две нови полета! 4.В секция „Вноски“ можем […]

Как да добавим липсващ предмет

В случай че даден предмет е заложен в Образец 1, но не се визуализира в списъка с предмети, можем да го добавим.За целта е необходимо да има учител, отбелязан като преподаващ по предмета. 1. Намираме преподавателя от „Администрация“ ––> „Потребители“ Откриваме го и натискаме бутона за редакция. 2.След това избираме секция „Роля“ и намираме предмета […]