Как да добавя банкова сметка

Ако искаме да добавим банкова сметка, можем да го направим от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“, избираме „Банкови сметки“ Натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме изискваната информация в полетата и натискаме „Запази и добави“

Как да добавя такса

Добавянето на такса, става от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“ избираме „Всички такси“. За да добавим такса, натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме основните данни за таксата. Три от полетата са задължителни! 3.Имаме възможност да изберем методи на плащане. При избор на „По банков път“ се появяват две нови полета! 4.В секция „Вноски“ можем […]

Как да добавим липсващ предмет

В случай че даден предмет е заложен в Образец 1, но не се визуализира в списъка с предмети, можем да го добавим.За целта е необходимо да има учител, отбелязан като преподаващ по предмета. 1. Намираме преподавателя от „Администрация“ ––> „Потребители“ Откриваме го и натискаме бутона за редакция. 2.След това избираме секция „Роля“ и намираме предмета […]