Как да видя средния успех от срочни и годишни оценки

1.От модул "Дневник" посочваме ученика

2. Под графата за срочни оценки е изведен средният успех

Имайте предвид, че дори и да не са вписани всички срочни оценки, ще се извежда успехът от вече въведените.
Ако няма въведени никакви срочни оценки, няма да има и среден успех.

3. Под графата за годишни оценки е изведен средният за годината