Новости в платформата (януари 2020)

Януари месец беше високо продуктивен за техническия екип на ШКОЛО. Промените са много, затова споделям НЕизчерпателен списък на най-важните от тях.

БЕЛЕЖКА: Голяма част от тези промени са поискани от самите учители и училищни администратори в страната. Благодаря ви от името на целия екип на ШКОЛО за това, че с предложенията си помагате за усъвършенстването на системата!1. Личен картон (3-51)

Екипът на ШКОЛО е 100% посветен в мисията си да улеснява българския учител като му спестява работа. Огромна стъпка в тази посока е възможността за автоматично генериране на личните картони.

През януари месец пуснахме първата версия на новата функционалност. Ако откриете някакви проблеми или имате предложения за подобрения, свържете се с нас по телефон, имейл, фейсбук или както на вас ви е удобно.2. Личен картон (3-48)

Добавена е също така и възможност да се генерира и личен картон за задочна, самостоятелна, комбинирана и дистанционна форма на обучение (3-48).3. Дневник за подкрепа (3-63.1)

В края на месец януари пуснахме и първа версия на "Дневник за дейности за подкрепа и личностно развитие (3-63.1)". Дневникът се ползва от логопеди, ресурсни учители, педагогически съветници и психолози. Все още има какво да доработваме по дневника, но всяка обратна връзка ни е добре дошла. Междувременно администраторите може да разгледат ръководството за създаване на дневника.4. Съобщения до всички класни ръководители

Администраторите, директорите, зам. директорите и педагогическите съветници вече могат да пишат съобщения до групата "Класни ръководители - всички".5. Скрий прогнозна оценка за освободен от оценяване ученик

Ако един ученик е освободен от срочно оценяване, но преди това са били вкарани текущи оценки, то досега показвахме прогнозна оценка. Прогнозната оценка вече не се показва, а се показва само текстът (осв).6. Моят Час -> Показване на всички оценки

В "Моят час" и в "Дневник - Оценки - Добави" вече показваме всички оценки от текущия срок, включително и тези, които са били въведени от заместващ учител.7. Дневник - Разписания

 • Краят на учебната година за IV клас вече е 16.06, а не 31.05 както беше до миналата уч. година
 • Бутоните "Добави", "Редакция" и "Изтрий" вече са достъпни и за директори.
 • Показва се по-голямо предупреждение при изтриване на разписание, което ще изтрие със себе си и ученически отсъствия.8. Дневник - Теми

 • Ако една тема е взета, бутонът "Изтрий" е изцяло скрит за учители (дори и в рамките на текущия месец).
 • В допълнение при "Редакция" на темата е забранено маркирането ѝ като невзета (позволено е само за администратори).9. Дневник - Родителски срещи

Текстът "Описание" е сменен на "Описание (дневен ред)", за да знаят учителите и родителите, че в полето се вписва дневният ред на срещата.10. Справка "Взети занятия без тема"

Добавена е изцяло нова справка "Взети занятия без тема". С нейна помощ администратори, директори и самите учители могат да откриват в дневниците занятия, за които липсва тема по една или друга причина.11. Справка "Невзети занятия"

Справка "Невзети занятия" вече е видима и за учителите. С нейна помощ преподавателите могат да проверят дали имат невзети занятия в системата.12. Справка "Ритмичност на оценяване"

По тази справка направихме много промени:

 • вече не се показват предмети, които са маркирани със "Забрана за оценяване" на текущи оценки (от Дневник - Ученици - Забрани оценки)
 • броят оценки вече не се смятат с натрупване, а са точна бройка - Ученици без оценка, Ученици с 1 оценка, Ученици с 2 оценки
 • вече се взимат предвид и оценки, въведени от учителски заместници в рамките на предмета на титулярния учител
 • от справката се изключват автоматично СФО ученици13. Справкa "Отсъствия за НЕИСПУО"

В някои училища са взели решение да НЕ включват в официалните отсъствия на учениците си, отсъствия по предмети с тип "ФУЧ". За тяхно улеснение в справка "НЕИСПУО" сме добавили възможност за изключване на цели групи предмети.14. Справка "25% отсъствия"

При генериране на справка "25% отсъствия" системата вече автоматично изключва предмета "Гражданско образование".15. Потребители - Адреси

В "Администрация - Потребители" вече е налична нова колона "Адрес". По начало колонката е скрита, трябва да се активира изрично. Достъп до колона "Адрес" имат само администраторите и ръководството на училището.16. Потребители - Номер по образец

При добавяне или редакция на потребител с роля "Учител" вече има възможност да се въвежда и модифицира номера на учителя по образец.17. Потребители - Влизания

Администраторите на системата и класните ръководители могат да проследяват родителите и учениците кога са влизали в системата. Понякога обаче учителите виждат, че един потребител е влязъл само един път и остават с грешното впечатление, че родителят/ученикът не ползва системата. А това не е вярно, защото при влизане от мобилното приложение потребителят остават логнат за неопределен период от време. Затова за учителите е важно да знаят дали потребителите влизат в системата през уеб сайта или през мобилното приложение. По тази причина добавихме колонка "Приложение" в секция "Влизания".18. Потребители - Възстанови самоличност

В системата на ШКОЛО всеки потребител задължително притежава тъй наречената "самоличност". Един човек може да има няколко потребителя в няколко различни училища. Но този човек винаги притежава само една "самоличност" (име, фамилия, телефон, имейл, адрес и т.н.).

Понякога по технически причини се случва самоличността да бъде изтрита и съответно системата да забрани всички операции върху потребителите на тази самоличност. В този случай администраторите ще открият бутон "Възстанови самоличност" и с негова помощ ще могат да възстановят самоличността и в резултат да отключат потребителските операции (редакция, изтриване, смяна на парола и т.н.).19. Администрация - Паралелки - Редакция - Групи

Предоставили сме възможност на администраторите да трият общите групи в паралелката (това са системни групи по дадения предмет, които обхващат всички ученици в паралелката).

В резултат от триенетo на излишни общи групи (напр. когато класът е разцепен на две групи по ИТ) при въвеждане на седмичното разписание се намаля броят с възможни предмети за избор.20. Администрация - Училище - Пълно име

Добавено е ново поле "Пълно име" , което се използва при издаване на официалните документи в модул "Деловодство" (напр. при личните картони).21. Отстранени бъгове

Неизчерпателен списък:

 • Регистрация -> Отстранени са няколко проблеми, свързани с регистрацията на ученик, родител и учител
 • Профил - Данни за мен -> Да се показва коректен адрес (location по възможност)
 • Съобщения -> При писане до потребител, който има две роли "Учител" и "Родител", досега излизаше надпис "Иван Иванов - Учител на Петко Иванов от 5А", сега вече крием името на детето и излиза "Иван Иванов - Учител"
 • Дневник - Оценки - Филтриране на оценки от тип "Класна работа" -> НЕ се показва средноаритметичната оценка за класа
 • Дневник - Оценки - Добави -> понякога липсват предмети в падащото меню с предмети
 • Дневник - Оценки - Прогнозна оценка -> при превръщането на прогнозна оценка да се проверява за вече въведена срочна/годишна оценка
 • Дневник - Оценки - Прогнозна оценка -> не позволявай въвеждането на срочна оценка, в случай, че по дадения предмет срочните оценки са изрично забранени
 • Дневник - Оценки - "Средно за паралелката" -> ако ученикът е напуснал или е маркиран като (осв.) от оценяване, тогава не показвай * и предупреждение за липсващи срочни/годишни оценки
 • Дневник - Оценки -> Показване на известие за нова оценка, ако е била променена от чернова на нормална и забраняване на превръщането на нормална оценка в чернова
 • Дневник - Отсъствя - Администриране -> при уважени с причина отсъствия и връщането им към не уважени през екрана за администрация се запазваше причината за уважаване.
 • Дневник - Заявки за изтриване -> Ако потребител въведе празно място " " за причина за изтриване на оценка, отсъствие, отзив, сайтът гърмеше с грешка 500. Сега вече му казва, че полето е задължително.
 • Лекторски часове - Над хорариум -> Добавена е възможност за създаване на лекторски график над хорариума за втори учебен срок, докато все още е първи срок
 • Лекторски часове - Учителски замествания -> Понякога заместникът не вижда темите по Гражданско образование
 • Тематични разпределения - Преизползвай -> Не показвай предупреждение, че ще бъдат изтрити съществуващите теми, ако потребителят вече е цъкнал, че иска да запази старите теми
 • Статистики - Справки - Ритмичност на оценяване -> не се показваха в справката учители, на които им липсват средните имена -> проблемът е отстранен
 • Статистики - Справки - Ритмичност на учители - Експорт към Excel -> фикснат е бъг, при който дава грешка 500 в справката "Ритмичност на учители", ако има учители без никакви въведени оценки
 • Учебни материали - Заявка за достъп / Коментар -> Оправени известия при заявка за достъп и коментари
 • Тестове - Добави - Покани -> Показване на паралелката на потребителите в списъка с покани
 • Деловодство - Принтиране дневник -> отстранени няколко проблема
 • Такси и задължения - Редакция -> при смяна на банкова сметка, промяната не се запаметяваше -> проблемът е отстранен
 • Администрация - Потребители - Редакция ->При редакция на града в адреса, промяната НЕ се запаметява
 • Администрация - Потребители - Редакция -> Класните ръководители вече могат да избират единствено между ролите "Ученик" и "Родител". Нищо друго.
 • Администрация - Потребители - Редакция -> отстранен е бъг, в резултат от който редактиран потребител-учител може да не вижда веднага всички промени в профила си (напр. достъп до нови паралелки)
 • Администрация - Паралелки - Групи -> при натискане на бутон "Избери ученици", ако има ученик, който хем е в групата, хем е напуснал, тогава се оцветява в червено, но с bold-нат текст (за да се знае, че макар и напуснал е част от групата).
 • Администрация - Неучебни дни -> Корекция на съобщението при създаване на неучебен ден. Махане на данните за оценки и отзиви, защото те не се трият.

Предходни бюлетини:

4 коментара за “Новости в платформата (януари 2020)”

 1. Родител съм на двама ученика и не мога да следя оценките на единия. Не ме допуска да направя регистрация със същия e-mail, с който е регистрирано едно от децата ми. Каква е причината и какво да направя, за да може да виждам какво се случва с другото дете?

 2. Защо ШКОЛО вече не ми изпраща съобщение на телефона, че има нови данни за детето ми? Трябва специално да вляза или в платформата, или в пощата си, за да проверя.

  1. Здравейте, най-вероятно приложението не се е актуализирало. Изтрийте го и го инсталирайте отново.
   Поздрави!

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.