Одобрение на регистрация на ученик под 14 години

След успешна регистрация на ученик под 14 години, на екрана ще се изведе следното съобщение:

За да може ученикът да получи пълен достъп до профила си, вие като родител е необходимо да одобрите регистрацията.

1.Влезте в профила си

Ще видите следното известие.

2.Изберете "Одобри"

Статусът ще се промени.

3.Готово

Детето ви може да достъпи платформата!