Експорт на документи за НЕИСПУО

За да можете да качите успешно файла, генерирайте пореден рег. номер от Модул "Деца и ученици", секция "Шаблони и документи" в НЕИСПУО и го вписвайте коректно, в предвидидено за това поле на всеки документ.

1. От модул "Деловодство" изберете "Ученически документи"

В случай че документът не е оригинал изберете "Дубликати на документи"

2. Изберете документ, към който да прикачите сканирани копия (лице и гръб)

Внимание: за документи без фабрична номерация на бланките, не е необходимо да прикачвате сканирано копие и може да преминете направо на стъпка 5.
За документи 3-19, 3-21 и 3-23 по решение на НЕИСПУО не се изпращат предмети!3. Прикачете файловете - необходимо е да са във формат ".jpeg"4. Документите, за които вече сте прикачили сканирани копия, изглеждат така


5. След като сте готови с всички документи, които искате да изпратите, натиснете бутон "Експорт за НЕИСПУО"

Бутонът е достъпен на заглавната страница на секция "Ученически документи" до "Добави".


6. Може да маркирате всички документи или да използвате филтрите


7. Натиснете "Запази и премини" и следвайте инструкциите


8. Готово!