Как да генерирам справка за oтсъствия (25% от хорариум)

ВАЖНО: Такава справка могат да генерират само системните администратори

1. Изберете секция "Справки" от модул "Статистики"

2. Кликнете върху бутон "Нова справка"

3. Изберете справка "Отсъствия (25% от хорариум)"

4. Изберете типа елементи, които желаете да присъстват в справката

5. Изберете обхват на справката

6. Справката е генерирана

Може да експортирате резултата към Excel или PDF файл.