Как да кача Образец 1

1. Навигирайте до "Администрация" и изберете "Образец №1"

2. Натиснете "Качи Образец №1"

3. Укажете пътя до файл "Data.mdb"

4. Задайте допълнителни настойки

Можете да копирате дневните режими от миналата година (обикновено при първо качване на образец за годината).

Имате опцията да вземете данните от новия образец с приоритет.
Това означава, че те ще заменят или допълнят досегашните данни в дневника.
В случай че сте избрали "не", текущата въведена информация няма да бъде променяна.

5. Натиснете "Запази и премини напред"

В зависимост от интернет връзката ви и размера на базата данни, качването ѝ за обработка отнема от 10 секунди до не повече от минута.

6. Данните се обработват

7. Готово!

При успешно завършване на обработката ще получите съобщение и срещу качването ще има изведен статус "Успешно обработен".
Ако процесът се забави повече от 2-3 минути, вероятно има някакъв технически проблем. В такъв случай опитайте отново и при повторното му наличие се свържете с нас, за да го отстраним.