Как да редактирам тест

1. От меню Тестове, изберете "Мои тестове"

Кликнете върху името на теста, който желаете да редактирате.

2. Натиснете бутон "Редактирай"

3. Направете нужните корекции

Редактирайте основните данни, въпросите или опциите за покани.

4. Когато сте готови, натиснете "Запази"

5. Това е 🙂