Как да видя оценките на своето дете?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват оценки в дневника, преди да се обърнете към класния ръководител, проверете дали не сте задали филтър за визуализиране на оценки от определен тип или период. 

1. От навигационното меню изберете "Дневник"

2. Изберете детето, чиито оценки желаете да видите

3. Автоматично ще Ви се заредят всички нанесени оценки по предметите.

4. За да видите детайли по нанесена оценка, натиснете върху нея.