Как да видя отсъствията на своето дете?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват отсъствия в дневника, преди да се обърнете към класния ръководител, проверете дали не сте задали филтър за визуализиране на отсъствията за определен период.

1. От навигационното меню изберете "Дневник".

2. Изберете детето, чиито отсъствия желаете да видите.

3. Отидете на секция "Отсъствия".

4. Вече виждате всички отсъствия.

Показват се всички отсъствия за учебната година. Отсъствията са групирани по тип.

5. Вижте детйлна информация за конкретни отсъствия.

За целта натиснете върху някое от числата в таблицата.