Как да задам лекторски часове над хорариума

Видео по темата можете да изгледате тук: https://youtu.be/nmPYQl9IUCA

1.Навигирайте до модул “Лекторски часове”

Изберете "Всички над хорариума".

2. Натиснете бутон “Добави”

3. Изберете учител

4. Натиснете бутонът “Запази и премини”

5. Въведете период

Лекторски график се въвежда веднъж за първи и веднъж за втори срок.

6. Натиснете „Запази и премини“

7. Натиснете върху избраният от Вас предмет и час

Можете да отбележите конкретните занятия, включени в лекторския график на учителя.


 

8. Натиснете бутонът "ОК"

Избраният от вас предмет и час се оцветяват в зелено.

9. Натиснете бутонът “Запази и премини”

Справка за проведените лекторски часове можете да получите като:

1. Навигирате до модул “Статистики”, “Справки”

2. Натиснете бутонът “Нова справка”

3. Изберете  “Взети допълнителни занятия”

4. Задайте обхват на справката

Натиснете бутонът “ГЕНЕРИРАЙ СПРАВКА”.

На екранът Ви се появява току-що генерираната от Вас справка.

Тя съдържа както обща информация за брой проведени лекторски часове над хорариума, за тези по заместване, така и ви дава информация за конкретен преподавател.

За да получите информация за конкретен преподавател трябва да кликнете в полето където са изписани трите имена на учителя.

Платформата позволява изтеглянето на справката в два формата: Excel и PDF също при желание можете да я обновите или да я изтриете като натиснете съответните бутони “Обнови” или “Изтрий”.