Новости в платформата ШКОЛО (март 2017)

Както някои от вас знаят всяка седмица пускаме нова версия на платформата SHKOLO. От разработване на нови функционалности и телефонни разговори с настоящи потребители все не ни остава време да опишем новостите.

Затова сега ще се опитам набързо да резюмирам промените от последната седмица:

ВСИЧКИ

 • Добавен е бутон "Ръководство" в навигационното меню, който препраща към страницата с ръководства;
 • Всички потребителите вече могат да обединяват своите профили от различни училища (виж ръководство тук и тук)

 

РОДИТЕЛ

 • активирани са мейл известията за родители - получават мейл всеки ден в 10ч (с новите данни в системата - оценки, отсъствия и т.н.);
 • в Дневника (секции "Оценки", "Отсъствия", "Отзиви") е добавен филтър "Текущ месец";
 • в Дневника (секции "Оценки", "Отсъствия", "Отзиви") е добавен филтър "Текуща седмица";

 

УЧИТЕЛ

 • в Дневника (секции "Оценки", "Отсъствия", "Отзиви") е добавен филтър "Текущ месец";
 • в Дневника (секции "Оценки", "Отсъствия", "Отзиви") е добавен филтър "Текуща седмица";
 • може да въвежда чернови оценки - вижда ги само учителят, който ги е създал;
 • за всеки клас е добавена секция "Ученици";
 • добавен е бутон "Редактирай", с който класните могат да сменят номерата на учениците си;
 • добавен е бутон "Премести", с който класните могат да местят ученици от един клас в друг;
 • напусналите и преместени ученици излизат в червен цвят и с надпис "Напуснал/Преместен";

 

ЗАМ. ДИРЕКТОР

 • Заместник директорите вече могат да виждат оценките и отсъствията на всички класове, а не само на тези, в които преподават.

 

УЧИЛИЩЕН АДМИНИСТРАТОР

 • вече може да сменя името на училището;
 • вече може да сменя класния ръководител на даден клас (дори и след началото на учебната година);
 • вече може да създава групи в класа (дори и след началото на учебната година);
 • вече може да трие и редактира изучаваните предмети в даден клас (в случай, че не са въвеждани оценки и отсъствия все още);
 • вече може с един клик да открива всички "Родители без ученици" в неговото училище (нов филтър в Администрация -> потребители);
 • добавени са подобрения при въвеждането на времеви разписания (Смяна 1, Смяна 2, Смяна 1-4кл);
 • в таблицата с "Извънучилищни дейности" вече се показва и името на учителя, добавил дейността;