Новости в платформата ШКОЛО (февруари 2019) – част 3
1. Новости в "Извънкласни дейности"

Преподавателите вече могат:

  • да си въвеждат темите на часа;
  • да отбелязват занятия като взети;
  • да отбелязват присъствия и отсъствия на ученици;

Работата по този модул продължава!2. Разделение на СИП/ЗИП/ИУЧ от ЗП/ООП в справките

Оценките и отсъствия междуразличните видове подготовка (напр. БЕЛ (ЗП) и БЕЛ (ЗИП)) вече НЕ се групират и калкулират на едно.3. Изключване на групи предмети от справките

В повечето справки е добавен филтър "Изключи от справката следните групи предмети". Това би трябвало да помогне за прецизиране на резултатите от справките.4. Дневник - Отзиви (коментар към отзив)

При въвеждане на отзиви през уеб приложението платформата вече ви показва текста, който ще се визуализира на родителите след добавянето на отзива. Този текст е само примерен, ако желаете, може да го редактирате.Предходни бюлетини: