Как да добавя учителско отсъствие без заместник

Внимание: това ръководство важи само за администратори!

1.Навигирайте до модул "Лекторски часове" и изберете "Всички отсъствия"

2. Кликнете на бутон "Добави"

3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете

4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете

4.1 При създаване на учителско отсъствие, може да се посочат номер и дата на заповедта за отсъствие.

5. Изберете "Без заместващ" и кликнете на "Завърши"

6. Запазете промените

7. Готово! Учителското отсъствие е добавено успешно