Как да променя подредбата на въпросите в тест

Можете да размествате въпросите във вече създаден тест по следния начин:

1. Изберете модул "Тестове"

2. Кликнете на "Мои тестове"

3. Изберете теста

4. Изберете "Редактирай"

В случай че искате да създадете няколко версии на един и същи тест, изберете "Клонирай"


5. Изберете "Въпроси"

6. Изберете Въпрос 1

7. Ще видите този екран

8. Необходимо е да кликнете с ляв бутон на мишката върху въпроса, чието място искате да смените, и да го преместите нагоре или съответно надолу

9. Запазете

10. Готово