Как се формират срочните и годишните оценки

Отговарям на родителски въпроси, свързани с формирането на прогнозни срочни и годишни оценки.

1. С каква точност се въвеждат текущите оценки?

Платформата позволява оценките да се въвеждат с точност до 0,01. Учителите сами преценяват дали да въвеждат точна или закръглена оценка. В държавните училища обикновено се въвеждат закръглени оценки и половинки (например 5.50, 4.50). За да видите с точност каква оценка е въведена на вашето дете, натиснете върху самата оценка в дневника.

2. Как се формира срочният успех?

За улеснение на родителите и учителите платформата ШКОЛО изчислява средно аритметична стойност на всички текущи оценки. По този начин смята прогнозна срочна оценка.

ВНИМАНИЕ: Това не е истинска, а прогнозна оценка. Учителят, ако реши, може да въведе друга срочна оценка.

Срочният успех се формира от съответния учител - изцяло по негово усмотрение (например, оценките от класни и контролни работи може да се разглеждат с по-висока тежест). ШКОЛО не гарантира и няма как да гарантира, че учителят ще спази прогнозната оценка. В повечето случаи това е така, но не винаги.

3. Как се формира годишният успех?

В момента платформата прави прогноза за годишен успех, пресмятайки средно аритметична стойност от всички текущи оценки.

ВНИМАНИЕ: Ако вие като родител, ученик, учител НЕ виждате прогнозни оценки в електронния дневник, това означава, че системният администратор на училището е скрил всички прогнозни оценки.

48 коментара за “Как се формират срочните и годишните оценки”

 1. Здравейте , как се изчислява класацията по успех на учениците?

  1. Класацията се изчислява по СРЕДЕН УСПЕХ (от всички оценки – текущи, срочни, годишни) и по АЗБУЧЕН РЕД. Тоест, ако двама ученици имат успех 6.00, то подредбата между тях двамата ще е по азбучен ред.
   Пример:
   1. Албена Тодорора – 6.00
   2. Мартин Сотиров – 6.00
   3. Велко Петров – 5.98
   4. Борислава Иванова – 5.94

   1. Но това не е РЕАЛНО оценяване на децата. И аз съм установила, че има връзка с азбучния ред. Моето дете в сред края на списъка по имена и винаги го дава на 10-12 позиция, без значение какви оценки има. А средният ѝ успех е по-голям от средния успех на класа или в краен случай – равен.

    1. Здравейте,
     формирането на срочните и годишни оценки не касае статистиките. В тази статия е описан пътят, по който Школо автоматично изчислява срочна/годишна оценка, на база нанесените през срока и зарежда прогнозна такава, като сбор от оценките.
     Поздрави!

  2. Здравейте! Какво означават звездичките след срочната и годишната оценка, например 6*? Благодаря!

   1. Здравейте, този символ означава, че гледате средноаритметичната стойност от оценките по предмет и това не е реална оценка.
    Поздрави!

 2. Здравейте,
  Съгласно НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ – чл. 24, ал. 2 „срочните и годишните оценки на учениците от ІV до XІІ клас се формират с точност до цяло число“. Учителите могат да преценяват дали да внасят точни или закръглени до цяло число текущи оценки, но не и за срочните, тъй като това е определено в нормативната база императивно. Дневникът е официален документ, и като такъв трябва да в съответствие с императивните правни норми, каквато е цитираната по-горе. При електронния дневник системата изобщо не би трябвало да допуска въвеждането на срочни оценки, които не са цяло число. А вашата система в момента допуска това и някои учители, поради техническа грешка са въвели оценки, които не са цяло число. Системата обаче смята именно така въведените оценки и в момента излизат срочни оценки по предмет, напр. 5,68, което е в противоречие с действащото законодателство. Така излизат и в статистиките за срочен успех, което изцяло ги опорочава и те изобщо не отразяват действителното положение.
  На следващо място, моля да имате предвид, че един и същи предмет може да се изучава и в ЗУЧ и в ИУЧ-РП. По тях се формират две отделни оценки, но вашата система смята средно аритметично между двете и изкарва само една обща оценка за ЗУЧ и ИУЧ-РП, което също е в несъответствие. Моля да направите съответните корекции в системата, така че да съответстват на действащото законодателство и действителното положение.

 3. Здравейте,
  В продължение на темата за некоректно формираните срочни оценки ще допълня, че някои класни ръководители взимат така
  формираният среден успех, вследствие на което децата получаващи стипендии биват ощетени!
  Надявам се да направите необходимото за отстраняване на неточностите и свеовременно да насочите вниманието на училищните ръководства към възникналия проблем.

 4. Като родител ме интересува накрая на учебната година ще имаме ли право на някакво копие на годишните оценки на детето,тъй като не се води бележник.При евентуален срив,загуба на данни,както стана с търговския регистър какво ще стане.Интересуваме закона предвижда ли при наше желание да се издаде такъв документ със срочни и годишни оценки за уч.година.

  1. Здравейте! Имате право на хартиено копие, като такова можете да пожелаете да получите и преди края на учебната година. В платформата
   има специално създадена справка „Ученически бележник“, която извежда въведената информация за ученика и може да се принтира бързо и лесно.
   Поздрави!

 5. Здравейте каква е скалата за оценяване на 1 клас , където няма оценки-числа а само иконки, интересувам се и за оценките от занималня следобед – на базата на каква скала са .Благодаря , ще се радвам ако ме насочите къде да открия скалата 🙂

  1. Здравейте, качествените оценки (иконките) отговарят на количествените. Когато кликнете на самата оценка ви излиза количественият еквивалент – напр.звездичка = отличен
   Поздрави!

 6. Здравейте,
  опитвам се да генерирам „Ученическа книжка“, но полетата за избор на паралелка и ученик на практика не са активни, а падащите менюта не дават възможност за избор. Как се процедира?
  Благодаря!

  1. Здравейте, не би трябвало да има проблем. Кое е училището, за да проверим?
   Поздрави!

 7. Здравейте. По наредба, срочната оценка по даден предмет трябва да се отрази не по-късно от 2 дни преди края на учебния срок. Защо не се следи това? На дъщеря ми и целия клас оценката беше много по-късно отразена.

  1. Здравейте, както знаете много от учлищата бяха в грипна ваканция и поаради тази причина нанесоха оценките по-късно. Освен това ние само предоставяме платформата на училищата и те работят с нея както сметнат за добре. Съветвам ви да се обърнете към училищната администрация.
   Поздрави!

 8. Здравейте, сега видях годишният си успех и на него има поставен знак * при кликване с мишката се появява надпис Внимание ! Не всички ученици имат оценка от този тип. Можете ли да ми кажете какво означава това ?

  1. Здравейте, означава че не по всички предмети има нанесена годишна оценка. От сряда надписът ще бъде „Не по всички предмети ученикът има оценка от този тип“.
   Поздрави!

 9. Здравейте, аз и дъщеря ми ученичка в 9 клас не виждаме прогнозните срочни и годишни оценки. Учителката твърди, че прогнозната оценка за нея в Школо е 5.38, което означава 5 за годината. Аз сметнах среден успех обаче 5.59, което е 6 за годината. Искам да защитя детето си и неговия труд. Как може да видя прогнозните оценки за срока и годината, за да знам, че с учителката виждаме едно и също.

  1. Здравейте, има училищна настройка, според която, родителите виждат или не прогнозните срочни и годишни оценки. В случая от училището са решили родителите да не ги виждат. Предполагам че във вашия случай става въпрос за оценката по Испански език. Дъщеря ви има 5 за първи срок и прогнозна 5.76 за втори. Системата ни отчита 5.38 за годишна. Когато обаче се нанесе 6 за втори срок, защото 5.76 е 6, прогнозната годишна оценка ще стане 5.50, съотвтно 6.
   Поздрави!

 10. С коя наредба е утвърдено,че текуща оценка на ученик може да бъде 4.50 и 5.50, а не както досега 5 или 6, вписана в официален документ, какъвто е електронния дневник? Благодаря предварително!

  1. Здравейте, в НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците се посочва следното:
   „(3) В случаите, когато количественият показател не се определя
   като цяло число, качественият показател се определя, както следва:
   1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен
   показател слаб;
   2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен
   показател среден;
   3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен
   показател добър;
   4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен
   показател много добър;
   5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен
   показател отличен.“
   Никъде не се посочва, че не могат да се вписват дробни текущи оценки.
   Изрично е упоменато, че „Срочните и годишните оценки на учениците от IV до XII клас се
   формират с точност до цяло число с изключение на случаите по чл. 23,
   ал. 8.“
   Поздрави!

 11. Здравейте, за 7ми клас – оценките от първи и втори срок присъстват ли в дипломата, респективно имат ли тежест в балообразуването за кандидатстване или се взима впредвид само годишната оценка по съответния предмет и положените матури? Питам във връзка със статистиката средно аритметично – която се вижда в дневника под таблицата с оценките…

  1. Здравейте, моля, отнесете въпроса към класен ръководител.
   Поздрави!

 12. Здравейте, изправих се пред казус, свързан с вашата система, който наскърби чувството ми за справедливост, а 10 годишната ми дъщеря – разстрои сериозно. Става въпрос, че след оформена първосрочна оценка 5, а за втори срок 6, е нанесена годишна оценка 5. Преди всичко намирам нарушен моралния аспект в посока на стимулиране на ученическото старание: след като детето се е постарало да изкара втория срок 13 шестици, между които само една 5 (вписани в електронния дневник), би следвало да се отчете неговото стабилно демонстриране на знания, т. е. то финално е показало отличен успех не само за срока, но като финал за учебната година. А в един момент се получава, че Вашата система „дава урок“, че старанието не се възнаграждава. Т.е. оценяването по този начин е нестимулиращо и в известна степен несправедливо. Но, добре, казах си – да видим какво казват средно-аритметичните, както е планирано да „решава“ системата за оценяване. (напомням, че говоря за формирането на годишната оценка по един предмет) И така: средно аритметично на двете срочни оценки (5,45 и 5, 93) е 5,69. Средно-аритметичното на всички оценки за двата срока по съответния предмет е 5,72. Но не! Учителката е поставила годишна 5! И знаете ли защо? Защото „системата“ е сметнала средно-аритметичното на вече закръглената към 5 оценка за първия срок, със дробната цифра на оценката за втория 5,93 и се получава резултат от 5, 47. (!!!) Бих се радвала да получа от вас разяснение на така програмираното действие на системата за оценяване. Категорична съм, че в подобен детайл има нещо не съвсем ОК по отношение на принципа. Не би ли трябвало да бъде максимално чисто: или двете срочни оценки ще се закръглят и така да се оформи крайната оценка за годината, или те и ДВЕТЕ да се оставят като десетични дроби и на тяхна база да се изчислява. Но хибрид между двата принципа води до техническо занижаване на резултата, което ощетява ученика и желанието му да „поправи“ по-слабите оценки . В случая с моята дъщеря е така. И съм притеснена занапред, че системата конструирана по този техническо-математически начин, отхвърля факта на старанието и постигнатия отличния успех през втория срок и оформяйки към по-ниската оценка, действа крайно демотивиращо 🙁 . Ще се радвам на отговор от Вас. Благодаря. А. Николаева

  1. Здравейте, редът на нанасяне на оценките би трябвало да е следният: нанасяне на срочна оценка за първи срок, нанасяне на срочна оценка за втори срок, които винаги са цели числа, и след това нанасяне на годишна оценка. Ако беше следван този ред, вашето дете щеше да има 5+6=11, 11/2=5.50, което е 6. Очевидно в случая въпросния преподавател е избрал да нанесе първо годишната оценка, което е ощетило вашето дете. Ако погледнете обратна ситуация, а именно прогнозна оценка за първи срок 4.50 и прогнозна за втори срок 5.50, системата ще покаже годишна 5.00, но реално тя трябва да е 6, защото 5 за първи и 6 за втори дава 6 годишна. В крайна сметка прогнозните оценки, които се виждат, са за улеснение на учителите, но в никакъв случаи това не ги задължава да пишат тези оценки. Моля да отнесете въпроса към училищното ръководсвто.
   Поздрави!

 13. Здравейте!Въпроса ми е могат ли да ми изтрият годишната оценка ако е неправилно писана от преподавателя и той иска да я редактира наприменот 4 на 5 или от 5 на 6 ,има ли възможност да нанесе нова оценка за годишна

  1. Здравейте,
   може да се изтрие и нанесе повторно годишна оценка от класния ръкводител.
   Поздрави!

 14. Здравейте, как мога да извадя справка за оценките на детето ми от миналата година? Изкарва ми такава справка за настоящата година, както и за по-миналата, но не и за миналата?

  1. Здравейте,
   необходимо е да превключите годината на 2019/2020 от бутона в горния, ляв ъгъл и да генерирате отново ученическа книжка.
   Поздрави!

 15. Здравейте, синът ми втора година е лишен от реална годишна оценка по АЕ.
  За пети клас при успех- 5,50 му беше поставена от г-жата оценка-5
  За шести клас при успех -4,64 му беше поставена оценка- 4
  Имали нормативен документ, който да задължава учителят да постави реално годишната оценка, за която заслужава ученика?

  1. Здравейте, въпросът Ви не е обвързан с ползването на платформата на Школо и не бихме могли да Ви бъдем ползени.
   Поздрави!

 16. Искам да попитам, ако първият срок имам срочна оценка 6.00, а вторият срок имам срочна оценка 2.00 по един и същ предмет, каква трябва да бъде годишната ми оценка? Защото според моята госпожа, ако първия срок имаш 6.00, а втория 2.00, за годишна оценка ще имаш 2.00, а по моите изчисления минималната оценка която мога да имам е 4.00. Не мога да намеря отговора на въпроса си в училищния правилник, затова моля екипа на Shkolo.bg да ми съдейства, ако е възможно! Благодаря предварително!

  1. Здравейте, оценяването се извършва по преценка на оценяващия (вашият учител).
   Поздрави!

   1. Здравейте, питането ми е относно крайната година оценка. Предполагам се смята при събирането на оценката от първия и втория срок (като са изчислени чрез средно аритметично), делено на съответния брой, така ли е или греша? Например 1-я срок 5.57, а 2-я 5.70, крайна годишна оценка е 5.63. Защото в платформата под всяка колона има средно аритметично и е малко объркващо.

    1. Здравейте, годишната оценка се сформира на база сбора на срочните оценки и преценката на оценяващия.
     Колоната в платформата със средноаритметични стойности се отнасят за годишния успех, смятащ се от всички поставени годишни оценки по изучаваните предмети.
     Поздрави!

 17. Ако моето дете има 6, 5 и 2, колко ще е прогнозната оценка по предмета?

  1. Здравейте, можете да видите прогнозната оценка в графа „Годишна“. Към тази прогнозна оценка се калкулира и срочната от първи срок, освен текущите оценки във втори срок, по предмет.
   Припомням, че оценката е прогнозна и учителят решава каква ще постави за крайна.
   Поздрави!

 18. Здравейте, възможно ли е годишната оценка по даден модул да бъде 4,50, а не цяло число?

  1. Здравейте, възможно е само оценката по основния профилиращ предмет да бъде дробна. Оценките от модулите трябва да са кръгли числа. Според Наредба 11, чл.23, т.8 „При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета.“
   Поздрави!

 19. Здравейте, нормални ли са оценки 5, 4 по музика и рисуване в 1 клас? Какво се очаква от тези деца, за да покриват изисквания за отличен? Колко мотивира един преподавател по този начин, като с тези предмети сваля успех на първокласник?

  1. Здравейте, можете да поставите запитването си към учителя, нанесал оценките. Школо предоставя платфората, в която учителите маркират данните по учебния процес.
   Поздрави!

 20. Здравейте, детето има нанесена оценка през мeсец ноември, която е сгрешена.Грешката е установена след два дни, но вече в месец декември.Госпожата не може да поправи оценката, защото е от предходен месец.Има ли вариант да се направи корекцията.

  1. Здравейте, класният ръководител може да коригира оценките в дневника на класа си.
   Поздрави!

  1. Здравейте, обърнете се към Директора на училището за най-коректна информация по въпроса.
   Поздрави!

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.