Как да възстановя отписан или преместен ученик

Когато преместите ученик или го маркирате като отписан той започва да свети в червено. Понякога е възможно да се наблюдава това явление и при повторно качване на образец.

В случай, че желаете да възстановите ученик и той да спре да ви "свети в червено", ето как може да сторите това.

ВНИМАНИЕ: Достъп до настоящата функционалност имат само училищните администратори.1. Отивате в Дневник - Ученици2. Натискате бутон "Възстанови"

Бутонът се намира точно под името на съответния ученик. Бутон "Възстанови" е наличен, само ако ученикът "свети в червено" (т.е. статусът му е "преместен" или "отписан").3. Потвърждавате операцията

Готово! Ученикът вече няма да ви "свети в червено". 🙂