Редактиране на разпределение от „Теми“

Ето как можете да редактирате тематично разпределение, в случай че вече е създадено или добавено в секция "Теми" на дневника.

1.Посочете клас и изберете секция "Теми"

2. Изберете предмет

Ако преподавате само по един предмет в паралелката, той ще е маркиран автоматично

3. Натиснете "Редактирай"

4. Добавете, изтрийте или редактирайте теми

Внимание: не можете да променяте теми, които вече са отбелязани като взети!


5. Натиснете "Запази"

6. Готово!