Образователни статистики 2023

Мисията на Школо от самото начало преди 7 години досега е една и съща – да пестим време на учителите и да повишаваме ангажираността на родители и ученици. В светлината на бързите промени, които обхващат образователния пейзаж, и на неотложната необходимост от модернизация, Школо се изгради като доверен лидер в дигиталното преобразуване на българското образование. […]