Как да добавя повече от една професия в дневника

Внимание: това ръководство важи само за администратори!

1. Навигирайте до модул "Администрация" и изберете "Паралелки"

2. Изберете паралелката

3. Кликнете на "Редактирай"

4. Посочете "Вид подготовка"

5. Добавете професия

6. Кликнете на " +" и добавете професия

7. Запазаете промените

8. В генерирания дневник ще видите това: