Дублиране на разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.

1. Изберете вашия клас в модул "Дневник"

2. Изберете секция "Седмично разписание"

3. Натиснете бутон "Дублирай"

4. Изберете в кои седмици желаете да дублирате седмичното разписание

5. Натиснете бутон "Запази"

Готово!