Как да пиша съобщение до всички родители

1. Отворете кутията със съобщения

2. Натиснете бутон "Ново съобщение"

3. В адресат напишете "Родители"

3. Изберете групата от родители, на която желаете да пишете

ВНИМАНИЕ: Ако сте директор, може да пишете до всички родители в училището, както и до родители в конкретни класове. Може дори и да ги комбинирате (примерно, Родители - 5А, Родители - 5Б, Родители - 6А).

 

4. Напишете съобщение и натиснете бутон "Изпрати съобщение"

5. Съобщението е успешно  изпратено