На кое място е детето ми с успеха си по конкретен предмет

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е актуално само за родители.

ВНИМАНИЕ: Азбучният ред и имената на децата НЯМАТ отношение към класацията, която виждат родителите. Ако трима ученици имат успех 6.00, то и тримата ученици ще са на първо място. Следващият ученик с 5.99 ще е на четвърто място.

ВНИМАНИЕ: В класациите влизат ВСИЧКИ оценки и то с десетичните си дроби. Например, детето Ви може да има десет отлични оценки, но девет от тях да са пълни шестици - 6.00, а десетата - 5.50. В този случай ученик с десет пълни шестици (т.е. 6.00) ще се намира пред вашето дете в класацията по успех.

1. Изберете модул "Статистики"

И натиснете върху името на вашето дете.

2. Натиснете върху "Всички предмети"

3. Изберете предмет от падащото меню

4. Готово! Виждате статистика само за този предмет.

86 коментара за “На кое място е детето ми с успеха си по конкретен предмет”

 1. Здравейте,поздравления за модернизирания електронен дневник.Много е удобен за родителите.
  Имам предложение – относно статистиката , възможно ли е да се направи така,че да се разбере детето
  реално на кое място е по успех в класа, защото когато е по азбучен ред и детето се казва – напр.Яница,
  това значи, че никога няма да се разбере на кое място по успех е реално детето.Бихте могли да направите – напр 3 деца на 3 място
  4 деца на първо място… Така,когато децата ни искат да знаят на кое място точно са – да разберат и да се стимулират.
  Надявам се да бъда разбрана правилно.Това е само за статистиката в класа, а не за випуска и за училището.

  1. Здравейте, ще го обсъдим с колегите, но вече имаме толкова много заявки за нови функционалност и подобрения, че тази промяна със сигурност няма да е готова преди Септември 2018.

 2. Здравейте, работя с Школо през iphoneX, но функциите и статистиките ми излизат в супер ограничен вариянт, например: няма редакция на снимка, дневни статистики няма, много различно, каква е причината?

  1. Здравейте! Мобилното приложение е създадено с цел бърз и олекотен достъп до съдържанието в Школо. Можете да ползвате пълната функционалност в уеб версията, която можете да ползвате на копютър, таблет, също и на телефон.
   Поздрави!

 3. Здравейте,
  Присъединявам се към горното предложение. Чудесно е, че има статистики, считам, че е много полезно да има такива, но в сегашния си вид те не са особено информативни. Заради подребата в азбучен ред, на практика изобщо не може да се разбере реалната позиция на детето в класа, а още по-малко във випуска и училището. Децата с еднакъв успех трябва да са на една и съща позиция. Азбучният ред води до толкова големи отклонения, че трудно може да се нарече статистика.

 4. Изнесената статистика по този начин не е вярна. Не може да има класиране по успех и едновременно по азбучен ред. Редно е да се реализира класиране само по оценка.

 5. Здравейте, интересува ме ще има ли скоро промяна в статистиката и азбучния ред, за да може децата с един и същи успех да са на една и съща позиция, като има и информация колко деца са на една и също позиция.

 6. Здравейте, интересува ме защо в Статистики/ Класация на сина ми излиза съобщение „Ученикът не е включен в класациите за успех.“ другите Статистики са активни. Кой може да го активира аз или класния ръководител

  1. Здравейте! От известно време насам, училищата могат да решават дали да изключват класирането за учениците от начален етап.
   Особено в I-III клас, където по принцип все още оценяването е качествено, тази опция се предпочита от все повече от училищата. Поздрави!

 7. здравейте,
  днес отворих школо но в поле статистика се изписва“ ученикът не е включен в класациите за успех“. не виждам причина, защото има въведени 3 оценки от 8.01, които са видими и налични. моля за съдействие

  1. Здрявейте! Училището е изключило класацията за успех при началния етап (1-3 клас). Тази опция се предпочита от повечето училища за най-малките ученици.

 8. Здравейте,
  Каква е причината детето ми да не е включено в класацията по успех?
  До един момент излизаше като класиране, след това започна да изписва, че не е включено – втори клас е.

  1. Здравейте!
   Въведена е опция в нашата система, училищното ръководство да изключи статистиките за децата от 1. клас до 3. клас. Това е причината да не ги виждате вече.
   Поздрави!

 9. Здравейте,
  Още в края на януари ви сигнализирах, че платформата ви е в разрез с
  НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ – чл. 24, ал. 2, според който „срочните и годишните оценки на учениците от ІV до XІІ клас се формират с точност до цяло число“. Ако учителят потвърди т.нар. „прогнозна оценка“, тя остава в дневника като дробно число, което е недопустимо съгласно закона. Потвърждавайки прогнозната оценка, на учителят и през ум не му минава, че тя ще бъде отразена в дневника като дробно число. Той очаква да се закръгли до цяло число /говорила съм с учителите/ и съвсем основателно го очаква, защото срочни/годишни оценки като дробно число няма. Дори и прогнозната срочна оценка не може да бъде дробно число. В резултат на това, данните за срочен успех в платформата ви са неверни.
  На следващо място, по предметите изучавани едновременно като ЗУЧ и като ИУЧ-РП се формират отделни оценки. Това са два отделни предмета. Платформата обаче ги обединява като един и изкарва обща средно-аритметична оценка по тях. Което също е грешка на платформата и се отразява пряко върху истинността на информацията за среден успех.
  На коментарът ми така и не бе отговорено и не виждам да са предприети някакви действия по него.
  Вече сме втори срок и стават видни още грешки на платформата. При изчисляването на текущ успех платформата смята не само текущите оценки, но и срочните. Пределно ясно е, че текущ успех и срочен такъв са съвсем различни неща и не могат да се смесват. Като прибавим и това, че някои срочни оценки са отразени като дробно число, както и че два отделни предмета са обединени в един и е генерирана средно-аритметична оценка между тях, миш-машът става все по-голям. Нещо повече, не разбирам по каква причина текущите оценки от първия срок се обединяват с текущите оценки от втория срок при определяне на текущ успех. първият срок е приключил и текущите оценки в него са ирелевантни към каквото и да е било. Годишната оценка се формира при съобразяване на срочните оценки. Текущите оценки от първи срок не участват при формирането нито на срочната оценка от втори срок, нито на годишната оценка.
  В резултат на всички грешки и несъответствия със закона, изброени по-горе, към момента следните данни, отразени в дневника не отговарят на действителното положение и все повече се отдалечават от него:
  1. Данните за текущ успех;
  2. Данните за срочни оценки по някои предмети /тези, по които учителят наивно е потвърдил т.нар. „прогнозна срочна оценка“, мислейки си, че платформата е съобразена със закона/
  3. Данните за среден срочен успех /тъй като той се изчислява на база дробни числа, както и при обединяване на два предмета в един със средно-аритметична оценка между тях/
  4. Всички статистики – за текущ успех, за срочен, успех, за позиция в класа, випуска и училището, за брой оценки общо и по конкретен предмет.
  И проблемът не касае само статистиките. Вие предлагате за училището услуга по изготвяне на различни видове справки – за среден успех на ученик, за среден успех на клас и т.н. Предвид изложеното по-горе, каквато и справка да предоставите на училището, тя ще е с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ. Така, на практика въвеждате клиентите си в заблуждение и създавате условия за потенциални проблеми и за училището, и за учениците. Моля да имате предвид, че дневникът /включително електронният/ е официален документ, което означава, че имате задължение информацията и данните в него да са верни. Разбирам, че изграждането на такава платформа е процес и търпи развитие и като цяло намирам платформата на Школо за много добра, но същата работи от 2016г. и тези грешки още не са отстранени, а игнорирането на коментара ми в раздел „Как се смята срочен успех“ оставя у мен впечатлението за липса на желание за отстраняване на тези проблеми или евентуално, за неразбиране на проблема.
  Промените, които според мен трябва да бъдат направени, за да се отстрани проблема с невярното съдържание на дневника, са следните:
  1. Да се премахнат прогнозните срочни/годишни оценки /те са ненужни, всеки може да си сметне средно-аритметичното от текущите оценки/, или да се приведат в съответствие с Наредба № 11, т.е. да се представят като цял число.
  2. Да се премахне възможността за въвеждане на повече от една срочна оценка по един и същи предмет /и това го има – учителят, без да иска е въвел два пъти срочната оценка на дъщеря ми и така си стои, и платформата смята и двете оценки/;
  3. Предметите, изучавани като ЗУЧ и ИУЧ да се отчитат като два отделни предмета с две отделни оценки, каквито всъщност са.;
  4. При изчисляването на текущ успех да не се включват срочните оценки;
  5. Текущият успех и съответно статистиките за него да се изчисляват поотделно за всеки срок.
  Надявам се, че този път коментарът ми няма да остане без отговор и ще ни информирате дали възнамерявате да отстраните посочените проблеми.

  1. СРЕДЕН УСПЕХ
   Средният успех, който родителите виждат, НЕ се подава в нито един официален документ към МОН. Средният успех, който виждате, е допълнителна информация, предоставена ви за ваше улеснение. Ако конкретно вие не одобрявате начина, по който се пресмята средния успех, просто игнорирайте тази информация. Възможно е да има промени в начина, по който се пресмята средния успех за родителите, но поради липса на капацитет не можем да се ангажираме със срок за изпълнение.
   По отношение на справките, които училищното ръководство генерира през платформата, там логиката на изчисление е различна и постоянно търпи промени.

   СРОЧНИ ОЦЕНКИ
   Оценките в ШКОЛО биват официални и детайлни. Официалните оценки са ЦЕЛИ числа. Оценките и справките, които се подават към МОН, включват само официалните оценки.
   В допълнение системата поддържа и тъй наречените детайлни оценки. Те могат да бъдат дробни. Детайлните оценки се ползват с информативна цел (както за родителя, така и за учителя). Детайлните оценки не се пращат към МОН. Това, което желаете е при пресмятане на среден успех в родителските профили да се взимат официалните оценки (6.00), а не детайлните (5.50). В момента не можем да се ангажираме със срок за тази промяна.

   ПРОГНОЗНИ ОЦЕНКИ
   Благодарение на електронния дневник тенденцията е учителите да оценяват учениците все по-често. В резултат от това, в някои паралелки се въвеждат 30+ оценки (за един срок, за един ученик, по даден предмет). Смятането наум не е опция в този случай. Респективно, НЕ планираме премахване на прогнозните оценки като функционалност.

   ФУЧ и ИУЧ
   Броя на предметите в дадена паралелка (и вида подготовка) зависи изцяло от училищните администратори. Никой не ги спира да добавят един и същи предмет два пъти (веднъж изучаван в ИУЧ, другия път – в ФУЧ или друго). До момента не съм чувал някой да се е оплакал от подобен проблем.

   Извиняваме се, ако не успяваме да отговорим на всички въпроси. Не е преднамерено, просто сме засипани с работа и работим денонощно по този мащабен проект.

 10. Здравейте,
  В сектора статистика оценките се сумират и съответно дават средна оценка за целия период от началото на учебната година. Смятам, че ще е много полезно да има функционалност статистиката да се разглежда по срокове, тъй като това ще даде реална индикация за позицията на детето. Напр. оценки от първия срок не предоставят много информация, когато се разглеждат средните оценки по даден предмет в средата на втория срок.
  Благодаря

  1. Здравейте,
   Благодарим ви за предложението! Имаме вече планувана работа в тази посока.
   Успешен ден!

   1. Въпросът ми повтаря изцяло въпроса на г-н Станислав Сираков от 19.03.2019 г., а именно:
    „В сектора статистика оценките се сумират и съответно дават средна оценка за целия период от началото на учебната година. Смятам, че ще е много полезно да има функционалност статистиката да се разглежда по срокове, тъй като това ще даде реална индикация за позицията на детето. Напр. оценки от първия срок не предоставят много информация, когато се разглеждат средните оценки по даден предмет в средата на втория срок.“

    Смятате ли да бъде направена корекция в този раздел и кога може да я очакваме?

    1. Здравейте, на този етап няма да правим промени. Това, което въведохме, е среден успех от текущите, срочните и годишните оценки, който може да бъде видян в дневника на ученика, а не в статистикита. Можете да разгледате тази статия: https://www.shkolo.bg/blog/srochni-godishni-sredno/
     Поздрави!

 11. Здравейте,

  малко е извън темата, но все пак е статистика. Опитвам се да създам „ученическа книжка“, но за миналата учебна година 2018-2019, няма опция да я избера. Възможно ли е?

  Благодаря.

  1. За целта е нужно:
   1) отивате в предходната учебна година (горе вляво до логото на Школо има падащо меню за учебните годините)
   2) Статистика – Справки – Ученическа книжка

   В момента има бъг в генерираните данни за предходни години, но до понеделник ще бъде отстранен.

 12. Здравейте, статистиката все още ли подрежда учениците по азбучен ред при определяне на мястото им в класа по успех?

  1. Здравейте,
   Премахнахме подреждането по азбучен ред.
   Поздрави!

 13. В мобилното приложение за Iphone има ли статистика, защото аз не я откривам?

  1. Здравейте,
   В мобилното приложение статистките не са достъпни. Можете да ги видите през браузъра на телефона си или през компютър.
   Поздрави!

  2. А има ли възможност ,ако детето да речем е на трето място в класа, да се види колко деца реално са класирани на предните места – например 5 деца на първо място, 3 на второ и т.н ?

   1. Здравейте, родителите нямат видимост към останалите участници в статистиките.
    Поздрави!

 14. Здравейте. На какъв период се актуализира класацията с мястото на ученика? Ясно е, че не може да е всеки ден, но все пак за информация през колко дни се променя?
  Благодаря!

  1. Здравейте,
   Информацията се актуализаира веднъж на 24 часа.
   Поздрави!

 15. Здравейте,
  Детето ми има нанесена оценка по Английски език, но когато задам само по този предмет класация, ми излиза съобщение, че липсва класация за тази седмица.

  1. Здравейте,класациите се обновяват на 24 часа.
   Поздрави!

 16. Може ли да кажете в колко часа се обновяват статистиките в рамките на тези 24ч? И дали всеки ден в един и същ час?

  1. Поради големия обем данни генерирането на всички статистики се бави до 3-4 дни.

 17. Здравейте!Искам да попитам срочният успех как се формира- на базата на срочните оценки или на броя на всички оценки до момента?Също така за втория срок нулира ли се успеха или продължава да се натрупва от първия срок?Благодаря!

 18. Здравейте!
  Позволявам си да копирам предложението на Арлин Каспарян от 30,03,2018г., тъй като аз имам същото или но при мен по-скоро е молба. “
  Имам предложение – относно статистиката , възможно ли е да се направи така,че да се разбере детето
  реално на кое място е по успех в класа, защото когато е по азбучен ред и детето се казва – напр.Яница,
  това значи, че никога няма да се разбере на кое място по успех е реално детето.Бихте могли да направите – напр 3 деца на 3 място
  4 деца на първо място… Така,когато децата ни искат да знаят на кое място точно са – да разберат и да се стимулират.
  Надявам се да бъда разбрана правилно.“
  Вашият отговор на 02,04,2018г.:“Здравейте, ще го обсъдим с колегите, но вече имаме толкова много заявки за нови функционалност и подобрения, че тази промяна със сигурност няма да е готова преди Септември 2018.“
  Днес е 21,02,2020г. и това предложение не е осъщетвено. Тази статистика е излишна, ако няма ясна разбираемост. Дъщеря ми е 11 в класа, но и да е 5-та.
  Благодаря за отзивчивостта.
  Жасмина Янкова

  1. Отдавна няма подредба по азбучен ред. Предложението е реализирано.

   1. Благодаря за бързият отговор.
    Имам въпрос: Това реаллизирано ли е випуска, защото деца с еднакъв успех от различни класове са на различни места.
    Благодаря предварително.

    1. Да, реализирано е и за випуска. „деца с еднакъв успех от различни класове са на различни места“ -> това няма как да е вярно, освен ако не сравнявате класации от различни дни (напр. днес и утре класацията може да е различна).

     1. Сравнявах срочни оценки, не дни. Благодаря!

     2. Здравейте, извинете, че пиша тук, но имам въпрос във връзка с позиционирането на ученици с еднакъв успех – синът ми е в 7. клас в 104. ОУ и понеже името му е с крайна буква от азбуката и поради тази причина вероятно е позициониран последен от учениците със същия успех, поисках да разбера колко ученици реално имат по-висок успех от него. При задържане на мишката/кликване върху позицията (мястото) му обаче излиза информация само на кое място се е изкачил (от кое място е паднал), но не и търсената от мен. Предварително благодаря за вашия отговор.

     3. Здравейте, децата с еднакъв успех заемат едно и също място. Отдавна няма подредба по азбучен ред.
      Поздрави!

 19. Здравейте, отсъствията отразяват ли се при определяне на класацията за успех?

 20. Добър ден. Променяли ли сте нещо в статистиките, защото синът ми за една седмица се изкачи с 15 места в класа си, а това не е реално.

  1. Тази седмица има известна неточност в класациите (не присъстват всички деца). Другата седмица тази неточност ще е отстранена.

  2. Здравейте, не сме променяли нищо. Просто в момента статистиките се обновяват по-бавно.
   Поздрави!

  1. Здравейте, обновяването в момента отнема около 7 дни.
   Поздрави!

 21. Здравейте! Изключена ли е опцията „Статистика“, тъй като не я виждам вече?

  1. Здравейте, да , изключена е по желание на училищното ръководство.
   Поздрави!

 22. Бихте ли ми потвърдили,ако в един клас от 29 ученика ,28 имат шестици,и един има петица.Този с петицата ще се вижда на 2 то място от 29 ученика във вашата справка,така ли? Като той реално е на 29 то място…И останалите с шестиците ще се виждат всички на първо място?

  1. Здравейте,
   Когато учениците са с еднакъв успех, делят едно място. Следващото по успех дете, заема следващото място.
   Поздрави!

 23. Здравейте, питам от любопитство, за да знам до колко мога да разчитам на статистиката за информация. Дъщеря ми е с 23 оценки, 22 от които 6, и една 5. Както беше на 1 място в класа, випуска и училището, преди няколко дена скочи на 3то в класа и над 100но в училището. За класа съм сигурна, че няма дете с пълно 6. Как е възможно това и всъщност какво показва статистиката?

  1. Здравейте,
   Прегледах оцекните на всички деца от класа на дъщеря ви и има точно две деца с по-висок успех от нейния. Статистиката е вярна.
   Поздрави!

   1. Благодаря за отговора, въпреки че ми се вижда невероятно да има дете с пълно 6. Специално по физическо всички, освен едно дете, имат от 5 надолу. Прегледах статистиката на дъщеря ми за всеки предмет по отделно. За всички е на 1 място (не само в класа, а и в училището). Логично, защото има само 6-ци. По физическо е на 2-ро в класа. Как това я поставя на 3-то сумарно. Не го приемайте като заяждане. Наистина се опитвам да разбера как работи статистиката. Благодаря!

    1. Единственият вариант това да се случи, е ако дете с 24 6-ци и 1 5-ца излиза по-напред от дете с 23 6-ци и 1 5-ца. Явно това е формулата, но не се бях сетила, понеже е немислимо.

 24. Здравейте! Може ли срочна оценка да не е цяло число – например 5,67 и как ще се смята тази оценка при формиране на срочния успех?

  1. Здравейте,
   Нормативно всички срочни и годишни оценки трябва да са цели числа.
   Поздрави!

 25. Статистиките Ви не отразяват последните оценки. Движат се със седмица-две закъснение. Не знам какъв Ви е алгоритъма, но не би ли трябвало нещата да се случват автоматично?

  1. Здравейте,
   Поради огромния брой нанесени оценки в края на първия срок, отнема повече време, за да се актуализират данните.В момента периодът на актуализация е 2-3 седмици.
   Поздрави!

 26. Здравейте,
  Последната актуализация на статистика бе на 23 януари 2021 година. Към днешна дата са изминали вече 3 седмици. Реално статистика липсва от тогава. Излиза съобщение липсва класация за настоящата седмица. Ако периода на отчитане занапред ще е 2-3 седмици, то модула за статистика трябва да базиран на класация за настоящия месец, а не седмица. Към този момент там има три минуса и нищо повече.

 27. Здравейте,
  Интересно ми е какъв период отчитат статистиките Ви към днешна дата. За да си поясня въпроса ще дам конкретен пример. В края на първи срок детето ми по дневник е с 46 оценки, между които 4бр. по философия и нула по музика. Към днешна дата е с 50 бр. оценки, сред които 4бр. по философия и 1 по музика. Но Вашата статистика отброява днес (16 дни след края на първи срок) 43 оценки сред които 1 бр. по философия и 1 бр. по музика. И въпросът ми е: щом се движи със задна дата изброяването на оценки, как така не са преброени оценки нанесени в края на първи срок, а са преброени оценки от втори срок?

  1. Здравейте, поради огромния брой оценки, внесени в края на първия срок,
   статистиките не са актуални и е възможно да има подобни несъвпадения. В момента периодът за актуализация е възможно да достигне 2-3 седмици.
   Поздрави!

   1. Оценките, нанесени в периода 20-25 април не фигурират в статистиките Ви. По-нови фигурират. Защо така се случва при мен? Нито е бум на нанасяне на нови оценки, а и периодът е доста далечен вече.

    1. Здравейте, предвидено е през летните месеци да се работи активно по статистиките и подобни проблеми да бъдат доведени до минимум. Благодарим Ви за разбирането!
     Поздрави!

 28. Здравейте,
  Да попитам, дали един даден по-назад отговор е още актуален.
  „Бихте ли ми потвърдили,ако в един клас от 29 ученика ,28 имат шестици,и един има петица.Този с петицата ще се вижда на 2 то място от 29 ученика във вашата справка,така ли? Като той реално е на 29 то място…И останалите с шестиците ще се виждат всички на първо място?
  Отговор
  Здравейте,
  Когато учениците са с еднакъв успех, делят едно място. Следващото по успех дете, заема следващото място.
  Поздрави!“
  Питам, понеже по един предмет детето ми е на 18 място с една четворка и една петица, и не виждам как ще се разделят 18 места напред с различни комбинации от оценки. Като повечето деца имат по една само.
  Благодаря ви предварително!

  1. Здравейте, в момента се прави разработка на статистиките и са възможни забавяния в отчетените резултати. Очакваме от идната седмица да се актуализират данните и обновяването им да се случва в рамките на 24 часа.
   Поздрави!

 29. Здравейте, в дневника на детето по един предмет са вписани две оценки 5 и 6.В статистиката обаче се появява само една оценка 5 и средният успех по този предмет е 5, а не 5.5, както е в дневника.И като цяло броят на оценките в статистиките е с 1 по-малко от тези в дневника.Оценката е от миналата седмица и статистиките са се актуализирали през този пириод със следващи получени.

  1. Здравейте, статистиките са в етап на разработване, с цел подобряване, което е и причината да има голямо забавяне в обновяването на информацията.
   Поздрави!

   1. Здравейте,
    Статискитиките във вида, в който са в момента са абсолютно безсмислени. Ще ви дам пример-оценките от класното по математика в класа на дъщерям ми бяха нанесени преди повече от седмица (17 Януари), но когато потърся средна оценка за класното за класа излиза, че такива оценки няма.
    За подобен проблем писах в края на миналата учебна година и тогава ми отговорихте, че поради големия брой оценки, които се вкарват в системата, времето за ъдпейт се е увеличило и отнема някойко седмици…
    Предполагам, че сега проблемът е същия:-) и ще ме уверите, че работите по въпроса.
    Надявам се, че в близката година 2 ще има развитие.
    Простете за сарказма, но за мен тази ситуация е абсурдна и неприемлива.

    1. Здравейте, да, проблемът е същият, но на този етап не мога да Ви уверя, че се работи по него, тъй като високо приоритетните задачи на екипите, към този момент не позволяват работа по статистиките. Молим да ни извините за това неудобство и се надяваме, че то няма да бъде повод за неприятности във Вашето ежедневие.
     Поздрави!

 30. Здравейте, на какъв период се актуализират статистиките?Явно има голямо забавяне.

  1. Здравейте, да има забавяне в статистиките, особено при по-активно нанасяне на оценки. Възможно е да бъде в рамките на 10 дни или повече.
   Поздрави!

 31. Здравейте! Най-горе на тази страница е поместена следната информация: „Ако трима ученици имат успех 6.00, то и тримата ученици ще са на първо място. Следващият ученик с 5.99 ще е на четвърто място.“ Това беше така до към края на първия срок на тази учебна година. След това обаче, статистиките са променени и вече не са така полезни. Ще дам пример: ученик със среден успех 5.50, който е точно колкото е средният успех на цялото училище, е поставен на 51-ва позиция. Това не може да бъде вярно, при положение, че в училището се обучват над 1200 ученици (няма начален курс). Тази 51-ва позиция отговаря на броя възможни средни успехи, а не на броя ученици, имащи по-висок среден успех.
  Има ли планове статистиките да заработят както работеха преди и ако не, то бихте ли актуализирали описанието на алгоритъма им, за да не е подвеждащо. Благодаря!

  1. Здравейте!
   Ще се върнем към предишната логика, т.е. ще можете да проследите колко ученици са по-напред или след Вашето дете. Правилно сте забелязали, че са направени промени и в момента виждате подредба по броя средни успехи.

   Поздрави!

 32. Здравейте! Все още не излиза информация колко деца са пред или след даден ученик. Очаква ли се скоро ппомяна и да се появи и тази информация?

  1. Здравейте, бихте ли ни изпратили екранна снимка на началня екран (като сигнал или на e-mail: support@shkolo.com), за да добием представа за описания проблем?
   Поздрави!

 33. Здравейте, зададох въпрос по-рано днес, който не вижам.Неуместен ли беше или е тихническа причината?

  1. Здравейте, въпросът Ви беше дублиран. Отговорила съм на единия, другият е изтрит, поради идентичното му съдържание.
   Поздрави!

 34. Здравейте, от седмица не се обновяват статистиките???Всяка година в края на срок/учебна година се повтаря едно и също…Ще е добре да поработитие за актуализацията на дневника и статистиките.За уроците-поздравления!

  1. Здравейте, казусът се проверява. При наличие на проблем, ще бъде отстранен.
   Поздрави!

 35. Здравейте,явно проблемът с актуализирането на
  статистиките своевременно не е все още решен. За пореден път в края на срока статистиките не се обновяват с дни/седмици.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.