Новости в платформата ШКОЛО (април 2018)

Снощи пуснахме обновена версия на платформата. Новостите в системата касаят най-вече преподавателите и администраторите. По-долу може да разгледате конкретните промени.

 

1. СОП оценки (качествени)

Учителите вече може да въвеждат СОП оценки само по конкретен предмет.
Досега системата не позволяваше един ученик да получава качествени оценки по БЕЛ и количествени по Математика.

 

2. Училищно външно оценяване (УВО)

В дневниците на 7 клас вече може да се въвеждат и УВО оценки (училищно външно оценяване) по БЕЛ и Математика.
Досега системата позволяваше въвеждаше само на оценки от НВО и ДЗИ.

 

3. Дневник - отзиви

Учителите вече могат да въвеждат дълги отзиви (до 10 000 символа).
Досега системата позволяваше въвеждане само на кратки отзиви (до 500 символа).

 

4. Дневник - учителски заместници

Когато в даден клас по даден предмет е имало заместващ учител през годината, то неговото име вече се показва в дневника на класа.

 

Като цяло този месец новостите са по-малко, защото основната част от екипа работи по разработката на два нови модула:

Модул "Тестове"

В този модул учителите ще имат възможност да създават свои тестове и да изпитват учениците върху тях (както изцяло онлайн, така и върху принтирана версия на теста). Родителите ще бъдат автоматично известявани за резултатите на техните деца.

Модул "Тематични разпределения"

В този модул учителите ще могат да въвеждат и обменят помежду си тематични разпределения. Разпределенията на няколко български издателства също ще бъдат публикувани там и учителите ще имат възможност да ги преизползват.

 


Предходни бюлетини: