Новости в платформата (декември 2019)

Макар и къс месец декември ни донесе някои нови функционалности и отстранени бъгове в платформата. По-долу може да откриете списък с основните промени. Прочетете целия бюлетин, за да се информирате за някои от значителните промени (напр. "Свободен час" в учителските отсъствия и най-новите училищни настройки).1. Съобщения (нови права за секретар)

Секретарят на училището вече има право да пише съобщения до родителите.2. Дневник - Моят час

В случай, че учител въведе неуважително отсъствие и класният ръководител уважи това отсъствие, то учителят вече не може да редактира отсъствието.3. Дневник - Оценка "От друга паралелка"

Всяко училище в страната води деловодството си по различен начин. Една от разликите е, че при местене на ученик едни училища дублират старите оценки на ученик в новия дневник. За тяхно улеснение добавихме нов тип оценка "От друга паралелка" за случаите, когато е преместен ученик от 5А в 5Б, например.4. Дневник - Подкрепа - Основание

Вместо "Затруднение" вече се използва думата "Основание", за да не създаваме дискомфорт у родителите. Също така е добавен и нов тип основание "Друго".5. Учителски отсъствия - "Свободен час"

В случай на "Свободен час" (липсващ титулярен учител, липсва и заместник) системата вече не изтрива занятието, а само го оцветява в сиво. Занятие от тип "Свободен час" не може да се отбелязва като "Взето". Също така тези занятия не влияят на учителските статистики.6. Справки - ЗАТС

Потребител с роля "ЗАТС" вече има право да генерира справка "Взети допълнителни занятия".7. Администрация - Потребители

Педагогическият съветник и ресурсният учител вече имат достъп до данните на ученика (вкл. телефон, адрес и т.н).8. Администрация - Училище - Настройки

Добавени са три нови настройки на ниво училище.

С помощта на две от тях администраторът може да контролира достъпа на родителите - по-конкретно до кои други групи потребители имат достъп те и до кои други потребители могат да пишат съобщения в платформата.

Също така администраторът на училището вече може да забрани на класните ръководители да одобравят нови регистрации на ученици и родителите в техния клас.

И за финал ето неизчерпателен списък на отстранените бъгове в платформата:

  • Начало - при превключване между години е възможно на някои потребители в училището да се показват стари данни.
  • Съобщения - понякога авторът на съобщение вижда създадената току що от него дискусия като непрочетена
  • Дневник - Ученици - При добавяне на ученик има случаи на грешка 500
  • Деловодство - Дневници - При печат е добавен град и телефон в полето за АДРЕС на ученика
  • Деловодство - Дневници - При печат вече се вписва и градът в полето за АДРЕС на родителя
  • Администрация - За изтриване - При преглед на заявка за изтриване на отзиви липсва таблицата с отзивите.

Предходни бюлетини: