Новости в платформата ШКОЛО (ноември 2018)

Този месец обновленията в платформата касаят основно училищния персонал (учители, директори, администратори, педагогически съветници, ресурсни учители), с няколко изключения, които касаят и родителите (напр. новата секция "Бележки" и класациите на ученици в модул "Статистики").

 

Модул "Дневник"

Секция "Отсъствия"

При въвеждане на отсъствия от екрана за "Администрация" системата ще се опитва да НЕ въвежда отсъствия за предмет "Втори час на класа". Това ще е възможност, само ако в същия час се провежда и друго занятие в избрания клас. В този случай отсъствията ще се асоциират с другия предмет.

 

Секция "Отзиви"

Добавени са две нови значки "Без учебни пособия" и "Без екип". Значката "Без учебник" е преименувана на "Без учебно помагало".

Добавено е също така детайлно описание на всяка една значка, за да разбират родителите техните значения.

 

Секция "Теми"

Добавен е бутон за принтиране на тематичните разпределения.

Разширен е прозорецът за маркиране на взети теми, за да могат в него да се побират и курсове с по-дълго име.

 

Секция "Разписание"

При принтиране на седмичното разписание е добавено и оцветяване, за да се вижда кои са взетите занятия.

При натискане върху конкретно занятие се отваря страница с допълнителна информация за въпросното занятие.

Отдолу под разписанието се вижда кой и кога последно е редактирал разписанието (седмица за седмица).

Секция "Контролни"

При добавяне на контролни в името на контролната работа вече се показва и вида подготовка (ЗИП, СИП и т.н.).

 

Секция "Ученици"

Добавени са две нови колони - "Номер на удостоверение за напускане" и "Номер на съобщение за записване"

 

Вече има възможност за безвъзвратно изтриване на ученици от дневника (само администраторите имат достъп до тази функционалност). Вече може да триете напусналите ученици.

ВНИМАНИЕ: операцията е безвъзвратна. Трийте на своя отговорност. Също така имайте предвид, че в хартиените дневници напусналите ученици НЕ се триеха.

 

Секция "Наказания"

В полето за номер на заповед вече се допускат и букви.

Секция "Подкрепа"
  • При създаване на подкрепа вече могат да се добавят по няколко ученика.
  • Също така е добавен нов тип дейност "Ресурсно подпомагане по конкретен предмет".
  • Подсекция "Координатори" е преименувана на "Екип", където един от членовете на екипа се води и ръководител на екипа

 

Секция "Бележки"

По молба на няколко училища добавихме и секция "Бележки". Тя е предвидена за всички, което не е подходящо да бъде вписано в останалите секции.

 

 

Модул "Учителски отсъствия"

Добавена е настройка в "Администрация - Училище". Ако я активирате, тогава при създаване на учителско отсъствие, ще може да посочвате за заместник учител, който се води отсъстващ по същото време.

Отстранени са също така технически проблеми, свързани с редакцията на седмични разписания, в които присъстват учителски заместници.

 

 

Модул "Събития"

Поправена е подредбата по дата в общия списък от покани към родители и ученици.

 

 

 

Модул "Тематични разпределения"

При използването на разпределения от глобалното хранилище имате опция да избирате дали да се затрият предходните теми - тези, които вече ползвате в избраната паралелка. Тази функционалност е от особено полза за учителите по БЕЛ, които боравят с две разпределения (БЕ + Л) в рамките на един и същи предмет (БЕЛ).

 

 

 

Модул "Статистики"

  • В справка "Ритмичност на оценяване" са отстранени технически проблеми.
  • В справките за успех вече се включват всички ученици, включително и тези за които липсват каквито и да били оценки.
  • Във всички справки подредбата на предмети вече е според учебния план (а не по азбучен ред).
  • Във всички учителски справки вече е добавена и колонка "Номер по образец"

Добавен е изцяло нова справка "Невзети занятия". С нейна помощ администраторите могат да се информират за невзетите занятия в училище. Учителите пък могат да вадят справка за собствените си невзети занятия.

В меню "Проверка и контрол" администраторите вече могат бързо да идентифицират дните, в които има невзети занятия.

 

 

По молба на училищен директор е добавена възможност да се спират класациите за успех за ученици в I - III клас.

 

 

В началото на учебната година има деца с еднакъв среден успех и тогава системата ги класира по азбучен ред. За да избегнем изкривяване на статистиките, сме предоставили на родителите допълнителна информация за броя деца, които имат ПО-ВИСОК успех от тяхното.

 

 

Модул "Администрация"

В меню "Училище" е добавена възможност да се скриват учителските телефони и имейли от родителите.


В меню "Дневни режими" вече се допускат занятия с номер от -15 до 25 (трябва да са в рамките на едно и също денонощие)

 

В меню "Потребители" при преглед на учителски профил вече се вижда и "Номер по образец".

 

 


Предходни бюлетини: