Имам нов ученик – как да го добавя в групите на паралелката?

ВНИМАНИЕ: това ръководство е достъпно за училищните администратори.

Имаме нов ученик в класа. Не сме качвали в системата нов образец №1 за цялото училище, а само добавихме ученика по начина, описан в това ръководство.

Сега обаче не успяваме да въвеждаме отсъствия на този ученик. Изписва, че ученикът не присъства в нито една група.  Как да добавим ученика в избрани групи от съответната паралелка?

1. Навигирайте до Администрация - Паралелки

2. Намерете съответната паралелка и натиснете бутон Редактирай

3. Отидете на секция Групи

4. Натиснете бутон с ученици срещу групата, в която желаете да добавите ученик

5. Селектирайте новия ученик и натиснете ОК

6. Натиснете Запази

Готово! Ученикът вече е част от избраната група и стига тази група да присъства в учебната програма на паралелката, то вие ще може да пишете отсъствия на дадения ученик.