Как да посочим стая в разписанието

До тази функционалност имат достъп системните администратори и класните ръководители.

Посочването на стаи е достъпно след като сте задали етажи и помещения в модул Склад

Може да си припомните стъпките за задаването им тук:

https://www.shkolo.bg/blog/dobavqne-na-etaj/
https://www.shkolo.bg/blog/dobavqne-na-pomeshtenie/

Посочването на стая в разписанието може да се направи както при първоначалното изготвяне на разписание, така и при редакция на вече изготвено такова.

И при двете ситуации посочването се извършва по един и същи начин.

При въвеждане или редакцията  на разписанието в конкретни дни, посочвайте помещенията от падащото меню “Изберете стая”.

Може да зададете една и съща стая за целия въпросен ден.

Може да задавате стая за конкретен учебен час.

Преминете през всички дни в седмичното разписание и натиснете бутон “Запази разписанието” .

Готово.