Качествено оценяване на ученик със СОП

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности (СОП), могат да подлежат на количествено или качествено оценяване. За да имат възможност учителите да въвеждат качествени оценки, е важно да отбележите в системата учениците със СОП.

Настоящото ръководство важи за класни ръководители и училищни администратори.

1. Изберете класа, в който има ученик със СОП.

2. Натиснете "Ученици".

3. Натиснете бутон "СОП".

4. Изберете ученик от менюто и маркирайте желаните предмети.

5. Натиснете бутон "Запази".

По предметите, които не са маркирани, ученикът ще получава количествени оценки.

6. Готово!

Виж още: