Добавяне на оценка (СОП)

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности (СОП) могат да подлежат на количествено или качествено оценяване. За да могат учителите да въвеждат качествени оценки, за ученика със СОП трябва предварително да се зададе такъв режим по предмета. За повече информация вижте това ръководство.

1. Изберете класа, в който има ученик със СОП

2. Натиснете бутон "Добави"

3. Изберете оценка

Според Наредба №11, качествените оценки за деца със СОП биват:

  • среща затруднения (СЗ)
  • справя се (СС)
  • постига изискванията (ПИ)

4. Изберете тип на оценката

Можете да изберете дата преди настоящата или да впишете коментар (по избор)

5. Натисни бутон "Запази"

6. Готово!

Оценката е успешно въведена.

Когато натиснете върху оценката, можете да видите допълнителната информация: