Добавяне на оценка (I-III клас)

ВНИМАНИЕ: Подготвителните групи (ПГ-5, ПГ-6) се оценяват със същите качествени оценки, както и учениците в I-III клас.

ВНИМАНИЕ: През учебната 2017-2018 година учениците в III клас все още се оценяват с количествени оценки (от 2 до 6).

1. Изберете клас

2. Натиснете бутон "Добави"

3. Изберете оценка

Освен ако оценяването I-III клас не е подменено, то оценките биват:

  • Тъжно човече (слаб)
  • Човече (среден)
  • Усмивка (добър)
  • Сърце (мн. добър)
  • Звезда (отличен)

4. Изберете тип на оценката

Можете да изберете дата преди настоящата или да впишете коментар (по избор)

5. Натисни бутон "Запази"

6. Готово!

Оценката е успешно въведена.

Когато натиснете върху оценката, можете да видите допълнителната информация: