Справка относно учителската активност

ВНИМАНИЕ: Тази операция може да се извършва единствено от системни администратори и директори.

1. Изберете "Статистика - Справки" от менюто

 

2. Натиснете бутон "Нова справка"

 

3. За тип на справката изберете "Учителска активност"

 

4. Изберете период, за който желаете да засечете учителската активност

 

5. Натиснете бутон "Генерирай справката"

 

6. Ето го и резултатът

 

Ако имате предложения за включване на допълнителни данни в настоящата справка, пишете ни на info@shkolo.com.