Справка взети занятия без тема

До тази функционалост имат достъп директорите, системните администратори и учителите.

1.Навигирайте до модул Статистики и там изберете Справки.

2.Натиснете бутон "Нова справка".

3.Изберете "Взети занятия без темa".

Системата дава няколко опции:

Да направите справка за всички паралелки и учители или да я ограничите до конкретен клас, паралелка, учител, или да включите информация и за два или три показателя.


4.След като зададете нужните показатели натиснете бутонът "Запази и премини".

5.Изберете времеви обхват.

Натиснете бутон "ГЕНЕРИРАЙ СПРАВКА".

Изглед на справка за взети занятия без тема със зададен един показател- учител и изглед на справка, която обхваща всички учители, класове и паралелки.

При необходимост платформата позволява актуализация на съдържащата се информация на вече генерирана справка. Използвайте бутона "Актуализирай".

Платформата позволява изтеглянето на справката в два формата: Excel и PDF. При желание можете да я обновите или да я изтриете като натиснете съответните бутони “Обнови” или “Изтрий”.