Задаване на срочна оценка, определена чрез изпит

Понякога се налага срочната оценка за конкретен предмет да бъде зададена след провеждане на изпит. Това най-често се получава, когато ученикът няма покрит необходимия брой присъствия по конкретната учебна дисциплина.

Въпросната оценка се задава по стандартния начин.

1.Навигираме до “Дневник” и посочваме паралелката

2.Избираме раздел "Оценки" и предмет и натискаме бутон “Добави”

3. Задаваме оценката, която е получена след явяването на съответния изпит

 В “Тип” задаваме “Срочна”. Посочваме дата, която е в рамките на съответния срок (т.е. преди датата на приключване на учебния срок). В “Коментар” посочете, че оценката е от въпросния изпит. Натиснете бутон “Запази”. 

Резултат
Резултат