Как да заключим дневника на определена дата

ВНИМАНИЕ: Настоящата функционалност е достъпна само за системните администратори.

С оглед по-затегнато администриране на електронните дневници някои училищни ръководства пожелаха да заключват електронните дневници за отминал период.

В настоящето ръководство е описано как системните администратори могат да заключват дневниците всеки месец на конкретна дата.

1. Посетете Администрация -> Училище

2. Натиснете бутон "Редактирай"

3. Изберете секция "Настройки"

 

4. Изберете опция "Заключвай дневника за отминали месеци"

5. Въведете дата, на която се заключват дневниците за предния месец

ВНИМАНИЕ: Ако въведете число 5, това означава, че на 05 Ноември в (00:01ч) учителите вече няма да могат да въвеждат оценки и отсъствия за Октомври месец. На 05 декември ще се случи същото (т.е. учителите няма да могат да въвеждат оценки и отсъствия за ноември).

ВНИМАНИЕ: Системните администратори ще могат да въвеждат оценки и отсъствия за отминали периоди. За тях дневниците няма да бъдат заключени.

6. Натиснете бутон "Запази"