Новости в платформата ШКОЛО – генериране на справки

В края на учебната година учителите се превръщат в калкулатори на среден успех и брой отсъствия. За да им спестим тази работа, ние създадохме секция "Справки", в която учителите могат автоматично да генерират нужните отчети и административни справки.

 

Пример за такива справки са:

  •  среден успех (по клас, по предмет, по ученик, по випуск, за цялото училище);
  •  брой слаби оценки (по клас, по предмет, по ученик и т.н.);
  •  брой отсъствия (по клас, по предмет, по ученик и т.н.);
  •  брой отстъсвия средно на ученик (по клас, по предмет и т.н.);

Ако имате предложение за друга справка, пишете ни на info@shkolo.com

Написахме и първото подробно ръководство за генериране на справка.

 

 

 

 

 

 


Предходни бюлетини: