Новости в платформата ШКОЛО (юни 2017) – Част 2

Преди седмица разказах на бързо за обновленията в платформата през месец Юни.  Оказа се, че месецът е дълъг и през втората седмица успяхме да добавим още нова функционалност.

 

1. (За учители) Въвеждане на отсъствия за цяла седмица

Класните ръководителите вече могат да въвеждат отсъствия за цялата седмица. Всичко това се случва на един екран, който сме направили да изглежда досущ като страница от хартиения дневник. Но сме добавили удобства за по-бързо въвеждане и извиняване на отсъствия. Подробното ръководство може да видите тук.

ВНИМАНИЕ: тази функционалност е разработена на 100% по молба и изисквания на преподаватели. Ако имате други идеи, пишете ни на info@shkolo.com

 

2. (За учители) Среден успех за целия клас - по предмети

Във връзка с края годината учители и директори вече лесно могат да правят справка за среден успех по клас и предмет.

 

3. (За учители и директори) Статистически справки относно учителската активност

Директори и учители вече могат да видят кой учител колко оценки и отсъствия въвежда. Както и какво е закъснението между настъпването на оценка/отсъствие и нейното въвеждане?

 

4. (За родители) Филтриране на статистики по тип оценки

Родителите вече могат да разглеждат статистики и класирания за своите деца освен по предмет и по тип оценка (срочни, годишни, входно ниво, контролни и т.н.).

 

 


Предходни бюлетини: