Как да добавя отсъствия?

1. Посочете паралелка и изберете секция "Отсъствия"

2. Натиснете бутон "Добави"

3. Изберете седмица

По начало е избрана настоящата седмица, но може да я смените при нужда.

4. Въведете номерата на отсъстващите или закъснели ученици

ВНИМАНИЕ: Може да въвеждате отсъствия само по вашите предмети (класният ръководител може да въвежда по всичко).

6. Натиснете бутон "Запази"

7. Операцията е успешно извършена

При натискане върху конкретно отсъствие, виждате допълнителната информация:

Вижте още: