Как да добавя отсъствия за целия ден (от класен ръководител)

ВНИМАНИЕ: Настоящият режим за въвеждане на отсъствия (табличен вид) е достъпен само за класните ръководители. Учителите могат да въвеждат отсъствия по следния начин - виж тук.

1. Изберете вашия клас и отидете на ОТСЪСТВИЯ

2. Натиснете бутона ДОБАВИ

3. Изберете ден на отсъствията

По начало е избран настоящият ден, но може да го смените при нужда. При избор на ден автоматично се сменя програмата в таблицата отдолу.

4. Изберете ученик (по хоризонтала) и учебен час (по вертикала)

  • 1 натискане върху клетка - Закъснение
  • 2 натискания върху клетка - Неуважително
  • 3 натискания върху клетка - Уважително
  • 4 натискания върху клетка - Присъствал

5. За удобство може да въвеждате отсъствия за целия ден

6. Натиснете бутон ЗАПАЗИ

7. Вижте нововъведените отсъствия

Натиснете с мишката върху отсъствията на даден ученик, за да видите допълнителна информация:

Вижте още: