Как да редактирам дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището.

1. Отидете на "Администрация -> Дневни режими"

2. Натиснете бутон "Редактирай"

3. Редактирайте дневния режим (име, тип, начало и край на часовете)

4. Натиснете бутон "Запази"

Вижте още: